Според ново проучване вариантът Омикрон на коронавирусаизненадващо далеч от оригиналния вариант, би могъл да произлиза от мишките.

 

Омикрон има 45 нови мутации. Това е безпрецедентно в сравнение с други варианти на SARS-CoV-2. Ако се наблюдава филогенетичното му развитие, то изглежда доста необичайно.


 

Теорията, че вариантът се е появил по време на продължителна инфекция при пациент с тежка имунна недостатъчност, досега е доминираща. Но наскоро екип от изследователи от Китайската академия на науките в Пекин е представил нова хипотеза: Омикрон може да има миши произход.

 

Мишка, заразена с човешки вирус

Според тези изследователи вирусът е бил предаден на мишка от човек. Този вирус се класифицира като зооноза - инфекция, която може да се предава между хора и животни. По време на този зоонозен трансфер при мишка вирусът би придобил някои или всичките си 45 мутации преди да се предаде на хората. Но остават някои неизяснени моменти с тази теория.

 

Несъвместимост при мишки

Вирусът използва спайк протеина си, за да навлезе в човешки клетки. Те, от своя страна, имат ACE2 рецептор, който е съвместим с вирусния протеин. Ето защо SARS-CoV-2 може да влезе толкова лесно в тях.

 

Еквивалентът на този рецептор при мишки има много малък афинитет към протеина на коронавируса. Дотолкова, че, за да проучат вируса при мишките, учените са били принудени да въведат изкуствено човешката ACE2 рецепторна последователност в генома на мишката.

 

Тогава възникна любопитният въпрос: "Как една мишка може да се зарази естествено със SARS-CoV-2?"

 

Мутациите на Омикрон носят „молекулярния подпис“ на мишката

Едно потенциално обяснение може да се намери в начина, по който организмът се заразява с вируса.

 

За разлика от други варианти, се смята, че Омикрон не зависи от ACE2 рецептора, а от директното му поглъщане в клетката чрез ендозомите - мембранни отделения, разположени вътре в еукариотните клетки.

 

За да демонстрират мишия произход на Омикрон, изследователите са разгледали "молекулярния спектър" на мутациите, присъстващи в този вариант.

 

Те са  открили, че спектърът от мутации на Омикрон показва прилики със спектрите на еволюцията на вируса в миши клетки.

 

По този начин мутациите на варианта Омикрон носят "молекулярния подпис" на мишите видове.

 

"Мишата хипотеза", предложена от изследователите, може да обясни защо мутациите, присъстващи в Омикрон, са толкова далеч от тези, характерни за други варианти, които са се развивали при хората.

 

Източници:

https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/omicron-lintrigante-origine-du-variant-66025

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852721003738?via%3Dihub#fig4