Какво представлява фенилаланинът?

Фенилаланинът е есенциална аминокиселина (която се набавя чрез храната), която е необходима за синтеза на протеини в тялото и се съдържа естествено в млякото на бозайниците. Тази аминокиселина се използва и при производството на храни и напитки и се продава като хранителна добавка заради своите аналгетични и антидепресанти ефекти.

 


Фенилаланинът е директен прекурсор (вещество, което предхожда образуването на друго вещество в процеса на метаболизма) на невромодулатора фенилетиламин, често използвана хранителна добавка. Като есенциална аминокиселина фенилаланинът не се синтезира de novo при хора и животни, затова те трябва да си я набавят чрез храната.

 

Фенилаланинът не се среща свободно, но обикновено влиза е състава на множество протеини. Съдържанието на фенилаланин е особено високо в сушен грах и соя, в орехи и тиквени семена, като и в различни видове месо и риба. За да стане аминокиселината достъпна за метаболизма, съответният протеин трябва първо да се разгради в организма.

Каква е функцията на фенилаланина в тялото?

Най-важната функция и задача на фенилаланина е неговата ключова роля в биосинтезата на други аминокиселини и е важен за структурата и функцията на множество протеини и ензими. По същия начин той участва в синтеза на някои хормони, които имат централно място в контрола на метаболитните процеси. L-формата на фенилаланина е включена в протеините, докато D-формата (синтетичен) действа като болкоуспокояващо.

 

Ензимът фенилаланинхидроксилаза (PAH) катализира преобразуването (хидроксилирането) на фенилаланин в тирозин в черния дроб. Тирозинът е неесенциална аминокиселина. При диета с ниско съдържание на тирозин, до половината от приетия с храната фенилаланин може да се преобразува в тирозин в тялото. Обратно, ако диетата е богата на тирозин, необходимостта от фенилаланин може да бъде намалена с 50%. Тирозинът се метаболизира до важни вещества в тялото, като катехоламини (епинефрин и норепинефрин, допамин), пигмента меланин, инсулин, както и други метаболити.

 

Нарушението на метаболизма на фенилаланин, което възниква в резултат на дефицит на фенилаланинхидроксилаза (PAH) предизвиква състояние, наречено фенилкетонурия. В резултат на това нарушение фенилаланинът не може да се превърне в тирозин, което води до натрупване на фенилаланин в тялото. Това налага разграждането на фенилаланин да се случва по алтернативни пътища до други продукти, които се отделят чрез урината.

 

Референции:
1. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Phenylketonuria
2. PubChem. Phenylalanine
3. National Library of Medicine. Phenylalanine Metabolism: Phenylketonuria