Теломерите представляват къси, многократно повтарящи се нуклеотидни последователности, които се намират в краищата на ДНК веригите. За разлика от жизненоважните части на човешката ДНК, теломерите не съдържат информация, необходима за производството на протеини. Вместо това те действат като буфер или „капачка“ за защита на жизненоважните кодиращи региони.


Всеки път, когато клетката се дели, тя трябва да репликира своята ДНК. Някои нуклеотиди се губят от края на ДНК веригите в процеса на репликация. Това означава, че с течение на времето теломерите в клетките на тялото стават по-къси. Когато теломерите изчезнат напълно, потенциално жизненоважните области на ДНК, които кодират протеини, ще започнат също да се губят.


Функцията на теломеразата е да добавя повече нуклеотиди към теломерите, регенерирайки тези защитни буфери и помагайки на жизненоважните области на нашата ДНК да избегнат увреждане.Проучванията показват, че изкуственото добавяне на теломераза при лабораторни мишки, чиито клетки не я произвеждат естествено, може да обърне преждевременните им симптоми на стареене.


Понастоящем обаче не е известно как приемането на изкуствена теломераза би повлияло на здравето на човек. Според някои проучвания, приемът на вещества, които повишават активността на теломеразата, удължава теломерите при хора, чиито теломери са били прекалено къси в началото на проучването.


На теория това може да означава, че теломеразата предотвратява смъртта или мутациите на клетки, които иначе биха умрели. Но все още не е изяснен дългосрочният ефект от приема на теломераза върху цялостното здравето на хората, както и върху честотата за развитието на рак.


Някои учени вярват, че теломеразата има и допълнителни предназначения в процеса на стареене на клетката, освен ремонтирането на теломерите при защитата на ДНК, но към момента са необходими повече изследвания.


Теломеразата има ядро, която е подобно на ензима обратна транскриптаза, наричан понякога и РНК транскриптаза. Обратната транскриптаза е ензим, който създава вериги на ДНК въз основа на РНК шаблони, откъдето идва и името на ензима, тъй като той има обратно действие спрямо нормалната транскрипция на ДНК в РНК.


По този начин теломеразата добавя нови ДНК последователности, точно както обратната транскриптаза. Някои учени смятат, че теломеразата може да се е развила от форма на обратна транскриптаза в този специализиран ензим, който да ремонтира защитните теломери на ДНК веригите в далечното минало.


При някои видове за възстановяването на теломерите е необходима само една субединица на ензима теломераза. Човешката теломераза обаче функционира само като димер - което означава, че две еднакви теломеразни единици трябва да се обединят, за да могат да изпълняват функцията на ензима.


Библиография:
Rehman, J. Aging: Too Much Telomerase Can Be as Bad as Too Little
Callaway, E. Telomerase reverses ageing process. Nature