Какво представляват свободните радикали?

Свободните радикали са силно реактивни и нестабилни молекули. Те се произвеждат от тялото естествено като страничен продукт от нормалния метаболизъм. Свободните радикали могат да се образуват и след излагане на токсини в околната среда като тютюнев дим и ултравиолетова (UV) светлина.

 


Свободните радикали имат продължителност на живот само за част от секундата, но през това време могат да увредят ДНК, понякога причинявайки мутации, които могат да увеличат риска от развиване на здравословни проблеми като сърдечносъдови заболявания и рак.

 

Антиоксидантите в храните, които консумираме, могат да неутрализират нестабилните молекули и да намалят вероятността те да причинят щети.


Свободните радикали са атоми, които имат един електрон, който не е сдвоен. Понякога те имат повече от един несдвоен електрон. Електроните трябва да бъдат сдвоени (които се срещат в орбитала като двойки), за да бъдат стабилни. Свободните радикали постоянно търсят да се свържат с друг атом или молекула, за да станат стабилни.

 

Докато търсят други молекули, свободните радикали могат да увредят клетките. Последствията от това увреждане включват ефекти като ускоряване на процеса на стареене и дори играят роля в развитието на рак и други заболявания.

 

Какви видове свободни радикали съществуват?

Има много видове свободни радикали. Свободните кислородни радикали (реактивни кислородни видове) са най-важните за хората. Примери за свободни кислородни радикали включват:

 • Синглетен кислород (когато кислородът е "разделен" на единични атоми с несдвоени електрони);
 • Водороден пероксид;
 • Супероксиди;
 • Хидроксилни аниони

Какви са източниците на свободни радикали?

Свободните радикали могат да произхождат от нормалните метаболитни процеси в тялото или от излагането на причиняващи рак вещества (канцерогени) или други вредни вещества в околната среда.

 

Свободни радикали от нормалните процеси в тялото

 

Тялото произвежда свободни радикали, докато разгражда хранителните вещества, за да ни даде енергията, от която се нуждаем. Производството на свободни радикали по време на тези нормални процеси в тялото е една от причините, поради които рискът от много заболявания се увеличава с възрастта, дори ако не сме били изложени на токсични вещества.

 

Свободни радикали от канцерогени

 

Свободните радикали могат да се образуват и когато сме изложени на канцерогени като:

 • Тютюнев дим;
 • Ултравиолетова светлина;
 • Радон (радиоактивен химичен елемент);
 • Химикали като азбест и винилхлорид;
 • Някои вируси;
 • Облъчване при образна диагностика;
 • Замърсяване на въздуха.

 

Референции:
1. Michigan State University. What you need to know about antioxidants
2. Phaniendra A, Jestadi DB, Periyasamy L. Free radicals: properties, sources, targets, and their implication in various diseases
3. Verywell Health. Free Radicals: Definition, Cause, and Role in Cancer