Амнезия – нарушения в паметовите способности на мозъка, често в следствие на мозъчно сътресение, освен драматично събитие в много популярни филми, е напълно реално медицинско състояние.
 
Загубата на памет или на способността да се формират спомени е признак за значима неврологична дисфункция. Най-честите причини за настъпване на амнезия могат да са прекарване на инсулт, сърдечен удар, мозъчна хирургия и дори инфекции на мозъчната тъкан.
 
Амнезията може да бъде причинена и от т.нар. сътресение – лека форма на мозъчна травма, която може да има тежки последици. Макар да не настъпват морфологични или трайни мозъчни изменения, сътресението може да наруши паметовите способности на ума. 
 
Човешкия мозък има консистенцията на желатин и бива предпазван от ежедневни, леки сътресения и вибрации от гъстата гръбначно-мозъчна течност. Тя се намира в субарахноидното пространство и камерната система на главния и гръбначния мозък. Сред функциите и влиза и способността да омекотява сътресенията за мозъка като възглавница.
 
Сътресения настъпват при директен, силен удар в главата или тялото или падане, които водят до внезапни, микроскопични придвижвания на мозъка към стените на черепната кутия и обратно. Те нараняват деликатните тъкани на мозъка и могат да доведат до микроразкъсвания и други механични увреждания на нервни тъкани. В най-леката си форма, те водят до временни главоболия и безсъние, но в комбинация с усилената чувствителност на наранената тъкан може да се развие посттравматична амнезия.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Ако подобни увреждания настъпят в тъкани, свързващи отделни райони в мозъка, настъпва диасхиза, свързана с нарушен баланс на мозъчната химия. Най-засегнат е баланса на невротрансмитера ацетилхолин, който е важен за мозъчната сигнализация и влияе на вниманието, разсеяността и мотивацията. Накратко: невроните, след сътресение, изпитват трудности в комуникацията по между си.
 
Тази нарушена комуникация се счита за причинител на амнезията, която може да бъде ретроградна или антероградна. При първата форма се забравя информация за събития от миналото, като много често не могат да се привикат спомени от последните моменти преди сътресението, включително и причината за травма. Втория тип амнезия се характеризира с неспособност за формирането на нови спомени и понижено ниво на внимание и бдителност, свързани с дисбаланса на ацетилхолин. И двете форми на амнезия могат да се причинят от сътресение.
 
За допълнителна информация прилагаме следното видео: