Някои видове бактерии от чревния микробиом допринасят за развитието на диабет тип 2, докато други имат защитно действие за здравето. Проучване, публикувано в списание Diabetes, е показало, че повишените популации на бактерията Coprococcus са били свързани с повишена инсулинова чувствителност. От друга страна, микробиомът, в който преобладават популациите на бактерията Flavonifactor, се свързва с понижена инсулинова чувствителност.

 

Изучаването на връзката между микробиома и диабета е предмет на множество проучвания. Микробиомът е съвкупността от всички бактерии, гъбички и вируси, които обитават естествено храносмилателната система. Различни фактори от начина на живот - например хранене и прием на лекарства, води до съществени промени в микробиома. Предишни проучвания също са показали, че нарушеният инсулинов баланс е свързан с наличието на определен вид чревни бактерии бактерии, които произвеждат маслена киселина.


 

За целите на проучването са били използвани данни от 352 участници на възраст между 40 и 80 години, които не са били диагностицирани с диабет преди това. Изследването на фекалните проби на всеки пациент е позволило генетично секвениране и проследяване на бактериите, които се свързват с инсулинова резистентност. Всеки участник е бил попълнил хранителен въпросник и му е било извършено изследване на глюкозния толеранс. Учените са установили, че 28 от участниците са отговаряли на всички критерии за поставяне на диагноза диабет тип 2, а 135 от тях са имали предиабет - състояние, при което кръвната захар е по-висока от нормата, но не в стойности, които да отговарят на критериите за диабет.

 

В рамките на проучването е била анализирана връзката между 36 бактерии от фекалните проби, които произвеждат млечна киселина, и способността за поддържане на оптимални инсулинови нива. Установено е, че бактерията Coprococcus и други подобни микроорганизми представляват фактори, които благоприятстват инсулиновата чувствителност. От друга страна, Flavonifactor също произвежда млечна киселина, но се свързва с инсулинова резистентност. Предишни проучвания са установили, че разпространението на популациите на Flavonifactor е характерна за фекалните проби на пациенти с диабет. Фокусът на бъдещите проучвания ще бъде насочен върху анализ на връзката между производството на инсулин и промените в състава на микробиома в дългосрочен план.

 

Референции:

https://diabetesjournals.org/diabetes/article/71/11/2438/147445/Butyrate-Producing-Bacteria-and-Insulin