Предварително публикувано проучване предполага, че SARS-CoV-2 може да зарази адипоцитите - мастните клетки и макрофагите в мастната тъкан.

 

Тези резултати, ако бъдат потвърдени, ще дадат първите обяснения за сериозните и продължителни форми на COVID-19, които засягат пациенти със затлъстяване.


 

Учени от Станфорд с помощта на своите колеги от Швейцария и Германия наблюдават наличието на РНК от SARS-CoV-2 в адипоцитите - клетките, които съхраняват мазнини, и в имунните клетки, пребиваващи в мастната тъкан.

 

Тези предварително публикувани резултати биха могли да обяснят отчасти защо хората с наднормено тегло - с индекс на телесна маса над 30, са по-засегнати от тежки и продължителни форми на COVID-19.

 

Докато затлъстяването е свързано с няколко патологии, които могат да влошат клиничната картина при инфекция с COVID-19, като например диабет или възпалителни заболявания, не всички хора с наднормено тегло са засегнати.

 

Рискът обаче е значителен, но все още учените не са успели да определят точните причини.

 

SARS-CoV-2 в мастната тъкан

Една от причините може да бъде способността на SARS-CoV-2 да инфектира адипоцитите.

 

Учените са събрали висцерални, подкожни, пери- и епикардни мастни проби от пациенти, подложени на бариатрична операция, и след това са ги заразили със SARS-CoV-2.

 

Геномът на SARS-CoV-2 е идентифициран в зрели адипоцити, но не и в преадипоцити.

 

Коронавирусът може да зарази и подтип макрофаги, наречени макрофаги С2, които се намират в мастната тъкан.

 

След по-обстойни и задълбочени проучвания в тази насока, учените са открилш, че тези макрофаги са ключови във възпалителните процеси.

 

Те отделят цитокини, за които е известно, че усилват възпалителния отговор или привличат други имунни клетки на мястото на възпалението.

 

Ако преадипоцитите не са заразени със SARS-CoV-2, присъствието му променя техния фенотип, което ги прави също възпалителни клетки.

 

Тези лабораторни експерименти са подкрепени от наблюдението на коронавируса в мастните депа, по-специално около сърцето и белите дробове, при пациенти, починали от COVID-19.

 

Заключенията от това проучване, което тепърва предстои да бъде препрочетено и публикувано в рецензирано списание, трябва да се приемат с повишено внимание.

 

Ако бъдат потвърдени резултатите от други независими проучвания, те биха могли да дадат началото на обяснение за сериозните форми на COVID-19 при хора със затлъстяване, но също и за появата на продължителен COVID-19, ако мастните тъкани образуват потенциален резервоар за SARS- CoV-2.

 

Източници:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-peut-il-infecter-cellules-graisseuses-95491/