Имунотерапията представлява лечение срещу рак, което използва собствената имунна система на човек за борба с раковите клетки. Терминът имунотерапия всъщност е широко използван за обозначаването на група от различни стратегии за лечение, които променят имунния отговор на тялото или използват вещества, произведени от имунната система, за да унищожат раковите клетки. Тези лечения са известни като биологични терапии.


Как действа имунотерапията?

Теорията, която стои зад имунотерапията се състои в това, че имунната система вече знае как да се бори с онкологичните заболявания. Точно както организмът създава имунен отговор срещу бактерии и вируси, които проникват в тялото, раковите клетки също могат да бъдат маркирани като абнормални и елиминирани от имунната система.Концепцията за имунотерапия съществува от дълго време. Още преди век лекарят Уилям Коли отбелязва, че някои пациенти, които са имали бактериална инфекция, изглежда се борят по-добре със своя рак. На друг лекар на име Стивън Розенберг се приписва за първи път поставянето на въпроса за базиран на имунната система подход срещу рака.


В редки случаи ракът отминава от само себе си без никакво лечение. Тази спонтанна ремисия или регресия на онкологичните заболявания е документирана, въпреки че се наблюдава много рядко. Теорията на д-р Розенберг посочва, че имунната система на пациента е атакувала и унищожила рака.


Въпреки че съществуват множество различни видове имунни клетки и молекулярни пътища, които водят до отстраняване на раковите клетки, най-важните оръжия на имунната система в борбата с рака са Т-клетките (Т-лимфоцитите) и клетките естествени убийци (NK клетки).
Имунната система трябва да изпълни множество задачи, за да се насочи срещу раковите клетки, общо казано те включват:

 • Наблюдение – имунната система първо трябва да намери и идентифицира раковите клетки;
 • Маркиране – след като бъдат открити, имунната система трябва да набележи или маркира раковите клетки за унищожаване;
 • Сигнализиране – след като раковите клетки са маркирани, имунните клетки трябва да сигнализират, привличайки борещи се с рак клетки там, където се намира той;
 • Борба – след като бъдат осъществени горните стъпки, Т-клетките и клетките естествени убийци атакуват и премахват раковите клетки от тялото

Имунните клетки не са достатъчни, за да се погрижат сами за рака, ако бяха, той нямаше да бъде толкова смъртоносен. Много ракови заболявания са в състояние да избягват или да се маскират, така че имунната система да не ги разпознае като заплаха. Раковите клетки могат да се скрият чрез:

 • Намаляване на експресията на антигени на повърхността на туморните клетки;
 • Произвеждане на молекули, които потискат имунния отговор;
 • Принуждаване на близките здрави клетки да отделят вещества, които намаляват ефективността на имунната система

При имунотерапевтичните лекарства се използват различни механизми, които да помогнат на имунната система да намери и да се насочи към раковите клетки за постоянно, като: 

 • Подпомагане на имунната система да разпознава рака;
 • Активиране и подсилване на имунните клетки;
 • Пречене на способността на раковите клетки да се скрият (демаскиране);
 • Намеса в микросредата на раковите клетки чрез промяна на сигналите на раковите клетки;
 • Използване на принципите на имунната система като модел за проектиране на лекарства за рак

Как имунотерапията се различава от други лечения на рак?

За разлика от много постижения в онкологията, които се основават на по-ранни лечения, имунотерапията е предимно изцяло нов начин за лечение на рак (неспецифичните имунни модулатори, като интерферон, съществуват от няколко десетилетия). В сравнение с много други лечения:

 • Някои имунотерапевтични лечения могат да работят при различни видове рак (примерно при меланом и рак на белия дроб);
 • Някои от тези лечения могат да работят при най-напредналите и най-трудни за лечение ракови заболявания (например рак на белия дроб в напреднал стадий или рак на панкреаса);
 • В някои случаи може да имат трайни резултати от лечението. Повечето лечения за рак, като химиотерапия и лекарства, насочени към специфични генетични промени в раковите клетки, са ограничени и раковите клетки в крайна сметка стават резистентни към тях.


Библиография:
1. Farkona S, Diamandis EP, Blasutig IM. Cancer immunotherapy: the beginning of the end of cancer?
2. National Cancer Institute. Immunotherapy to treat cancer
3. Guthrie G. Immunotherapy: the 2016 clinical cancer advance of the year. American Society of Clinical Oncology
4. Vilgelm AE, Johnson DB, Richmond A. Combinatorial approach to cancer immunotherapy: strength in numbers
5. Verywell Health. How Immunotherapy Works for Cancer Treatment