Случаите на фатален изход от рак са намалели през последните десетилетия, но като цяло случаите на рак са нараснали. Като част от диагностичния процес, секвенирането на раковите геноми (метод, чрез който се изследва точната последователност на ДНК) помогна на учените да разкрият патологията на рака и да идентифицират потенциални начини за неговото лечение. Въпреки това безброй мутации и механизми, причиняващи рак, надхвърлят броя на известните лечения, както се обсъжда в статия от 2020 г. в Nature.

 

За да могат да се възползват учените от информацията за това как функционират различните видове рак, са необходими по-целенасочени лечения за подобряване на резултатите при хора, диагностицирани с рак. Някои от тези нови лечения са извлечени от съединения, които се откриват в растения. Една такава група съединения, известни като гликоалкалоиди, се съдържат в семейството на семейство Картофови (Solanaceae) и в момента са в центъра на значителни изследвания.


 

Механизмът, чрез който гликоалкалоидите могат да бъдат използвани за таргетиране към раковите клетки, е предмет на ново проучване, което е било разгледано от група учени в Полша и публикувано във Frontiers in Pharmacology.

 

Изследователите често търсят нови лекарства за рак, като изучават съединения, които се произвеждат от растения и гъби. В природата тези съединения помагат за отблъскването на хищниците, тъй като притежават определена степен на токсичност. Много антибиотици са открити за първи път в гъбички.

 

Паклитаксел е може би най-известното средство от растителен произход за лечение на рак. Паклитаксел е получен от съединение, открито в кората на тихоокеанския тис през 1960 г. Първо одобрен за лечение на рак на яйчниците и рак на гърдата от Администрацията по храните и лекарствата (FDA) през 90-те години на миналия век, паклитаксел сега се използва за лечение на множество видове рак. Днес лекарството е включено в списъка на основните лекарства на Световната здравна организация - списъкът на най-важните лекарства, необходими за поддържане на основна система на здравеопазване.

 

Референции:
1. Nature. How cancer genomics is transforming diagnosis and treatment
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). An Update on Cancer
3. ScienceDirect. Glycoalkaloid