Учени от Калифорнийския университет "Бъркли" разработват нова теория, чрез която да разберат по-добре дейстивето на туморните клетки върху организма. Те откриват сходство в раковите процеси, протичащи при плодовата мушица Drosophila melanogaster и човека.

 

Проучването насочва към нови методи за справяне с туморните заболявания. За разлика от досегашното лечение, което цели разрушаването на канцерогенните клетки в организма, учените обръщат внимание на химичните вещества, произвеждани от самите клетки и тяхното отстраняване.


 

Юнг Ким, докторант в лабораторията на Билдър към университета, открива, че химичните вещества, които се отделят от туморните клетки при плодовата мушица компроментират кръвно-мозъчната бариера. Това води до смесване на двете среди и по-нататъшни сериозни последствия.

 

Съвместно професорите Дейвид Раулет и Каору Сайдо работят в лабораториите на Бъркли и също доказват наличието на това вещество, което е вид цитокин - интерлевкин-6 (IL-6). При неговото блокиране те успяват да удължат живота на плодовата мушица.

 

IL-6 нормално предизвиква възпаление и съответно играе важна роля в организма на човека. Различно от секретирания от туморните клетки IL-6, в здравия организъм той не уврежда хематоенцефалната бариера (ХЕМ).

 

Следователно за удължаване на живота на раково болни пациенти е необходимо лекарствено вещество, което блокира действието на IL-6 само върху ХЕМ.

 

Друго откритие, направено от екипа на Билдър преди години, отново наблюдава туморни клетки в плодовата мушица и синтезирана от тях субстанция, която блокира ефекта на инсулина. Това е вероятно обяснение за кахексията, която предизвиква леталитет при една пета от случаите на раково болни пациенти. В днешно време тази теория се разглежда от множество лаборатории в света.

 

Помагането на организма, да се справи с ефектите на раковите клетки върху здрави такива, е важно за развитието на противотуморното лечение. Лекарствени вещества с такава насоченост биха могли да редуцират или дори елиминират необходимостта от сегашните средства за лечение, които освен раковите увреждат и здрави делящи се клетки.

 

Целта на проучванията в лабораторията на Билдър е да разберат връзката между клетката гостоприемник и туморната.

 

През август 2021 г. в списание Nature Reviews Cancer е публикуван материал от Билдър и неговите колеги, за това как проучването, включващо плодовата мушица е спомогнало за по-добро разбиране на взаимодействията тумор-гостоприемник. През септември същата година публикуват работата си обвързана с действието на IL-6 в Developmental Cell, а наблюденията им за кахексията са се появили в същото списание през 2015 г.

 

В днешно време не е ясно какво точно причинява смъртта при раково болни пациенти. В много от случаите тя може да се дължи на нарушаване на функциите на множество органи, както и на тяхната недостатъчност. Въпреки това леталитет настъпва и при нарушения на органи и части от такива, които не са ключови за живота.

 

Поради тези причини Билдър и неговият екип изследват туморни клетки, които не метастазират, за да проследят отделните им действия. Въпреки много далечната връзка на човека с плодовата мушица, тя допринася изключително много за разбирането на растежните фактори, отделяни от раковите клетки и онкогените.

 

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210916131326.htm

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1534580721006699?via%3Dihub

https://www.nature.com/articles/s41568-021-00387-5

https://www.cell.com/developmental-cell/fulltext/S1534-5807(15)00143-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1534580715001434%3Fshowall%3Dtrue