Вирусите могат да бъдат категоризирани според вида на нуклеиновата киселина, в която се кодира тяхната генетична информация. Те могат да бъдат или РНК, или ДНК-вируси.

 

Гените, които съдържат вирусите, са малко на брой от 3-15 гена (при РНК-вирусите) до максимум около 200 гена (при ДНК-вирусите). Подобно на живите организми, при вирусите също се срещат двете основни свойства – наследственост и изменчивост.Мутацията представлява изменение в генетичната информация - промяна на естествената последователност на нуклеотидите в една точка, или в множество области на полинуклеотидната верига. РНК-вирусите показват изключително високи нива на генна мутация, докато мутациите при ДНК-вирусите са много по-редки.


Степента на мутация на ДНК-вирусите се доближава до тази на еукариотните клетки (на животните, растенията и гъбите, които са най-вече многоклетъчни организми), като на теория се получава един мутантен вирус при няколкостотин до хиляди копия на геном. РНК-вирусите имат много по-висока честота на мутация, около една мутация на копие на вирусен геном.

 

Мутациите могат да бъдат вредни, неутрални или понякога благоприятни. Само мутации, които не пречат на основните функции на вируса, могат да се задържат в състава на вариантите на вируса, по този начин вирусите непрекъснато се променят в резултат на естествения отбор.


Мутациите могат да произведат вируси с нови антигенни промени. Появата на антигенно нов вирус при частични промени (точкови мутации) се нарича антигенен дрифт.


Вирусите могат също да променят своята генетична информация чрез рекомбинация - когато два вируса в организма на гостоприемник обменят своя генетичен материал. Съществуват и вируси (ретровируси), които могат да вмъкват копие от техните геноми в клетките на гостоприемниците, които атакуват.


Процесът на рекомбинация, при който два или повече различни щама на вирус или щамове на два или повече различни вируса комбинират своя генетичен материал, за да образуват нов вид вирус, съдържащ комбинация от антигени на два или повече оригинални щама, се нарича антигенен шифт. Тези големи генетични и антигенни промени са отговорни за възникването на пандемии.


Тази способност за постоянна промяна на генетичната информация означава, че РНК-вирусите могат да се адаптират, за да оцелеят, и антигенно променените вируси да се репликират в, допреди това, неподатливи или имунорезистентни гостоприемници.

 

Някои от най-опасните вируси в света са РНК-вируси. Тази група патогени включва вирусите, причиняващи - ебола, бяс, грип, Западнонилска треска, тежък остър респираторен синдром, полиомиелит и морбили.


Библиография:
Holland J, Spindler K, Horodyski F. et al. Rapid evolution of RNA genomes
Cox NJ, Brammer TL, Regnery HL. Influenza: global surveillance for epidemic and pandemic variants
Radding CM. Homologous pairing and strand exchange in genetic recombination