Промените, които настъпват в тялото в отговор на увеличаването на мазнините в областта корема, са били предмет на проучване на TwinsUK, чието изследване дава нов поглед върху причината за метаболитните заболявания.

 

То е публикувано в медицинското списание Genome Medicine.


 

Учените са разгледали как епигенетичните белези - показателите за това как човешкото тяло разчита ДНК, за да повлияе на начина, по който функционират гените в мастната тъкан се променят при натрупване на мазнини в областта на корема.

 

Използвайки проби от 538 участници в TwinsUK и комбинирайки генни функции, начин на хранене и здравни данни, са открили девет гена, които са изключително важни за риска от развитие на метаболитно заболяване.

 

Сред тях е установен и ген, при който идентифицираните епигенетични промени са били разпознати като потенциален механизъм, чрез който начинът на хранене може да повлияе на натрупването на мазнини в областта на морема, както и други епигенетични белези, които свързват генетичните рискови ефекти и метаболитното здраве.

 

Изследователите са характеризирали молекулярните промени, които настъпват поради увеличаване на коремните мазнини и въздействието, което тези промени имат върху генната функция и инсулиновата резистентност.

 

Метаболитните заболявания - най-честото от които е диабетът - нарушават нормалния метаболизъм или процеса на превръщане на храната в енергия на клетъчно ниво.
 

Докато предишни проучвания в тази област са изследвали ролята на епигенетичните белези в цялостното затлъстяване, използвайки индекса на телесна маса (ИТМ), натрупването на коремна мазнина дълбоко в корема е известно като по-голям рисков фактор за метаболитно заболяване, отколкото само ИТМ.

 

С бързо нарастващите нива на затлъстяване в световен мащаб е важно да разберем как повишените телесни мазнини ни влияят на молекулярно ниво и как това се превръща в риск от метаболитни заболявания.

 

Въз основа на резултатите от проучването, изследователите също така са разработили епигенетичен маркер за предвиждане на инсулиновата резистентност, свързвайки своите открития с клиничните последици от повишените коремни мазнини.

 

Изследователите подчертават, че напредъкът в медицината се гарантира, когато комбинираме много различни съвкупности от биологична информация и можем да започнем да разкриваме механизмите, които управляват състоянието на нашето биологично здраве.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-07-explores-belly-fat-metabolic-disease.html

https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-022-01077-z