Т-клетките обикновено са насочени към елиминирането на увредени клетки, но изглежда не могат да се справят, когато става въпрос за туморни клетки.

 

Учените от MDC са описали в JCI Insight какво потиска тази имунна функция и как може да се усили имунната дейност при ракови заболявания.


 

Т-клетките непрекъснато патрулират в кръвта, лимфната система, тъканите и органите.

 

Ако срещнат клетки, които са инфектирани или увредени от патогени, те ги елиминират.

 

Те също могат да разпознават и унищожават раковите клетки.

 

Проблемът обаче е, че туморните клетки намират начини да избягат от тази линия на защита.

 

В много случаи туморните клетки често съдържат гена EBAG9.

 

След това клетките произвеждат протеин, който ги защитава.

 

EBAG9 също влияе върху клетките на имунната система, тъй като Т клетките също го произвеждат.

 

В Т клетките, EBAG9 потиска секрецията на ензими, които действат като средство за унищожаване на туморни клетки, поясняват изследователите.

 

Изследователите са изключили гена EBAG9, с което се е спряло производството на EBAG9 в Т-клетките и се е засилил имунния отговор към ракови заболявания в дългосрочен план.

 

Генът EBAG9 обезоръжава имунните клетки

Раковите клетки могат да избегнат атаката на имунните клетки.

 

Тези познания са довели до разработването на инхибитори на контролни точки - вид имунотерапия, която вече се използва за клинични цели.

 

Инхибиторите на контролните точки затрудняват раковите клетки да избягат от атаката на Т-клетките.

 

EBAG9 дава на раковите клетки друга линия на защита срещу нашата имунна система, обезоръжава имунните клетки и спира отделянето на вещества, които биха навредили на раковите клетки.

 

Имунната система на лабораторните модели е работила по-ефективно без EBAG9 и те са били в състояние да се борят с инфекциите много по-успешно.

 

След това екипът от изследователи е кръстосал лабораторните модели без EBAG9 с друг генетично модифициран лабораторен модел, който спонтанно е развивал левкемия.

 

Тези лабораторни модели са били наблюдавани за дълъг период от време и е установено, че техните тумори са се развивали много по-бавно, отколкото при мишките с EBAG9.

 

Ракът и инфекциите предизвикват различни имунни реакции

 

Учените са изследвали ефектите на гена EBAG9 върху Т-клетките, използвайки едноклетъчно РНК секвениране и биоинформационни методи.

 

Установено е, че EBAG9 инхибира Т-клетъчния отговор.

 

Данните също така показват, че имунният отговор към рака се различава от този, предизвикан от инфекции.

 

Знанията за това как имунната система развива имунна памет идват от модели на инфекция.

 

Т-клетките разпознават болни или инфектирани клетки чрез сигналните молекули на тяхната повърхност.

 

Когато открият тези структури, те се диференцират в цитотоксични Т-клетки и Т-клетки на имунната памет.

 

Цитотоксичните Т-клетки отделят протеини, които предизвикват образуването на дупки в мембраната на увредената клетка, така че да могат да проникнат в нея и да я унищожат.

 

Инфектираната тъкан също произвежда възпалителни сигнални молекули, като цитокини, които привличат повече Т-клетки и ги карат да узреят в Т-клетки на паметта.

 

Клетките на паметта задействат имунния отговор и не се налага имунната система да започва от начало всеки път, когато Т-клетките открият наличието на определено заболяване.

 

Туморите не причиняват възпаление в ранните си стадии.

 

Тъй като се произвеждат от тялото, туморните клетки имат много малко повърхностни молекули, които могат да бъдат идентифицирани като чужди, но изглежда, че тези минимални разлики са достатъчни, за да могат Т-клетките да открият туморните клетки.

 

Когато изследователите са изключили EBAG9, реакцията е била удивителна.

 

Неинхибираните Т-клетки елиминират туморните клетки много рано и много радикално, отбелязват учените.

 

Това също така създава трайна защита срещу туморните клетки.

 

Колкото по-силна е първоначалната Т-клетъчна реакция, толкова по-добра е последващата Т-клетъчна памет.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1172/jci.insight.155534