Вече се установи как имунната ни система се задейства, за да може вирусът да спре да се размножава и да се избегнат максимално усложненията.

 

Изследван е нов механизъм от тази имунна защита, който не позволява на вируса да се размножава в организма, но от друга страна може да ускори неговата еволюция и мутация.


 

Шведско проучване, публикувано на 8 февруари 2022 г. в списание PNAS, е установило, че инфекцията води до активиране на ензим, наречен ADAR1 - аденозин дезаминаза, действаща върху РНК, който причинява мутации в РНК на вируса.

 

Защита срещу РНК вируси, какъвто е COVID-19

 

ADAR1 е ензим, който е част от вродената ни имунна система.

 

Той е насочен към РНК и предизвиква мутации в генетичната информация на вирусите.

 

Ензимът модифицира РНК-базата аденозин в инозин по време на репликацията на РНК.

 

Тази модификация предизвиква грешка при копиране и тези инозинът се чете като гуанозин в генетичната информация на вируса.

 

Изследователите са проучили близо 300 000 последователности в РНК на COVID-19 и са установили, че тази мутация е много по-честа, в сравнение с всички други мутации на вируса.

 

Какъв е ефектът от мутациите, предизвикани от този ензим?

В повечето случаи тези мутации имат негативен ефект за самия вирус и е установена връзка между броя на тези мутации и спада на вирусния товар за организма, поясняват изследователите.

 

Хипотезата е, че този ензим предизвиква натрупване на мутации в РНК на вируса, което води до верижни грешки, прекратяващи репликацията на вируса в клетките.

 

По този начин мутациите са способни да спрат инфекцията и следователно да намалят вирусния товар за организма. 

 

Изследователите са установили връзка между активността на този ензим и възпалението, така че ADAR1 вероятно се активира след възпалителни процеси.

 

Тъй като функцията на ADAR1 е да модифицира РНК, възможно ли е той да е насочен и към РНК молекулите на човешките клетки?

 

Потенциално ADAR1 може да причини промени в РНК на човешките клетки, но това вероятно няма да има голямо значение.

 

Тази модификация на аденозин в инозин в информационната РНК може да блокира рибозомите и да причини дълга пауза в производството на белтъци в клетката.

 

Все пак има много копия на тези молекули иРНК, така че модификацията на няколко от тях не би трябвало да има значителни последствия, поясняват учените.

 

Всъщност тези мутации могат да бъдат вредни не като се насочат към нашата РНК, а като ускорят еволюцията на вируса и по този начин доведат до появата на нови вирусни варианти.

 

На теория е възможно това да ускори еволюцията на вируса, но досега са открити само мутации, които са неблагоприятни за вируса и по-голямата част от тях засягат размножаването му.

 

Тази възможност в момента се анализира, като се проучва дали ADAR1 може да бъде отговорен за някои от мутациите, открити в опасните варианти на COVID-19.

 

Все още не са намерени доказателства в тази посока.

 

Източници:

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-nos-cellules-se-defendent-en-faisant-muter-le-virus_161573

https://www.pnas.org/content/119/6/e2112663119