Какви са механизмите, по които работят хормоните?

Концентрацията на даден хормон в кръвната плазма зависи от скоростта на неговата секреция и скоростта на неговото елиминиране. Хормоните се екскретират чрез бъбреците или се метаболизират в кръвта или в целевите клетки.

 


Хормоните достигат до всички тъкани чрез кръвта, но само клетки, които имат рецептори за свързване с хормона, действат като клетки-мишени за хормона. Ниската концентрация на хормони се компенсира с увеличаване на броя на техните рецептори, докато висока концентрация на хормони води до намаляване на броя на рецепторите.

 

Хормонът може да намали броя на рецепторите, налични за втори хормон, което води до намаляване на ефективността на втория хормон (антагонизъм). Хормонът също може да предизвика увеличаване на броя на рецепторите за втори хормон, увеличавайки ефективността на последния.


Какво се случва при свързване на хормони с техните рецептори?

Рецепторите за пептидни хормони и катехоламини се намират върху извънклетъчната повърхност на плазмената мембрана на клетките, докато тези за стероидни и щитовидни хормони се разполагат главно на вътреклетъчната повърхност на мембраната.

 

Свързването на хормон-рецептор влияе на: йонните канали; ензимната активност, която е част от рецептора; G-протеини (първите елементи от веригата за междуклетъчната сигнализация) и др. Гените, под влияние на хормоните, също могат да бъдат активирани или инхибирани (потиснати), причинявайки промяна в скоростта на синтез на протеини, които се кодират от тези гени.


Как се осъществява контролът на секрецията на хормони?

Контрол чрез плазмени концентрации на специфични вещества. Плазмените концентрации на специфични йони или хранителни вещества могат да контролират секрецията на даден хормон и той от своя страна може да контролира концентрацията на неговите регулатори.


Контрол от неврони. Секрецията на някои хормони може да бъде под контрола на автономната или централната нервна система.


Контрол от други хормони: Хормоните, наречени тропични хормони, могат да контролират секрецията на други хормони.


Система за контрол, включваща хипоталамуса и хипофизата. Хипофизата се намира под хипоталамуса (структура в мозъка, която представлява висш център на вегетативната нервна система) и е свързана с нея чрез инфундибулума (подобно на фуния вдлъбване).


Библиография:
National Center for Biotechnology Information (NCBI). The Endocrine System
National Library of Medicine (NLM). Physiology, Endocrine Hormones