Функционирането на организма е много сложен процес. Имунната ни система го защитава от нашественици, като бактерии и вируси. Кожата е от основно значение по отношение на защитата, но понякога тя може да се наруши и така в организма да попаднат бактерии. 
 
Те се разпознават като чужди на организма вещества и се превръщат в цел за имунната система, която ще се опита да ги унищожи. Това се нарича „възпалителен отговор“. 
 
Имунната система се състои от много клетки, сред които и белите кръвни клетки. Макрофагите са сред важните бели кръвни клетки. Те идентифицират бактерията като чуждо тяло и я поглъщат. Бактерията бавно бива разрушена от макрофагите, докато от нея останат много малки части, които са видими от външната страна на макрофагите. По този начин останалите клетки на имунната система могат да установят, че в организма е попаднала бактерия
 
Освен това, се случва и нещо друго - тъй като макрофагите поглъщат бактерията, се формират възпалителни вещества. Те се наричат „цитокини“ и се свързват с рецепторите на клетката. По този начин цитокинът комуникира с другите клетки. Така например те могат да предупредят макрофагите, че бактерията е близо и трябва да бъде унищожена. Това е важна стъпка във възпалителния отговор
NEWS_MORE_BOX
 
 
В момента на възпалението броят на макрофагите се увеличава, за да се елиминира бактерията
 
Макрофагите обаче не могат да унищожат всички бактерии, затова те навлизат в лимфните възли, за да предупредят останалите клетки на имунната система, че в организма се случва възпалителен отговор. Лимфните възли са важни защитата на организма.
 
От видеото можем да научим повече за процесите, които се случват в имунната ни система...