Ензимите са белтъчни молекули, които катализират - активно участват и изменят скоростта на биохимичните реакции в клетката. Субстратът представлява вещество, която се метаболизира от определен ензим. Ензимите претърпяват промени в хода на реакцията, но в края ѝ се възстановяват.


Субстратът се намества в активният център на ензима или мястото, което позволява да се образуват връзки между двете молекули, при което се образува ензимно-субстратен комплекс. Силите, упражнявани върху субстрата от ензима, го карат да реагира и да се превърне в продукт от реакция. Връзките, които се образуват между субстрата и ензима причиняват промяна във формата в ензима. Получената промяна на формата на ензима е факторът, който оказва въздействие върху субстрата, като или кара молекулите да се съберат, или ги разкъсва.


Почти всяка молекула в организма в даден момент е била субстратна молекула. Поради голямото количество енергия и време, необходими за протичане на повечето реакции, всяка реакция се нуждае от специфичен ензим, който да ѝ помогне. Ензимът прави това, като намалява енергията, необходима за протичане на реакцията между субстратните молекули или на реакциите в рамките на една молекула.След като реакцията се осъществи, субстратът вече е химически различен и се нарича продукт. Въпреки това, много вещества, които са произведени от организмите, преминават през множество по-малки процеси, при които се получават междинни продукти, като всеки има свой ензим. Продуктите от една реакция стават субстрат на следващата реакция, докато се достигне крайният продукт. По този начин  се формират всички материали в тялото.

 

Хранителните вещества, които се набавят от организма, се усвояват от храносмилателната система. Там ензимите разпознават различните видове храна като субстрати, върху които да действат, за да ги разградят. Веднъж разградени, тези продукти се транспортират до различни клетки нa тялото. Тогава отново се обозначават като субстрати, които са обект на работата на други ензими, за да ги комбинират в по-големи молекули и да ги включат в състава на тялото.

 

Дали дадена молекула се счита за субстрат или продукт зависи от това към коя реакция се насочва и от коя реакция идва. След като субстратът се превърне в продукт, той може незабавно отново да се превърне в субстрат, ако на него му предстои преработка от друг ензим. Тъй като ензимите имат специфично действие и намаляват времето за химичните реакции, тялото може да произведе много вещества, което би били напълно невъзможно без междинни реакции.


Библиография:
Smith AD (Ed) et al. Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology
Garrett RH, Grisham CM. Biochemistry, Second Edition