В случаите, когато издухваме носа си прекалено силно, може да се появи кървене. Естествената реакция на засегнатия е да постави главата си назад, за да спре кръвта. Тази реакция обикновено се дължи на предишни случаи на кървене от носа, в които сме били посъветвани да постъпим така. 
 
По отношения на първите мерки, е важно да се оцени как и защо се е появило кървенето, включително и това дали има някакви други травми в носната кухина. След като се установи, че такива няма, засегнатият трябва сам да спре кървенето. 
 
Преди да започнем оказването на първа помощ, следва да поставим ръкавици. Засегнатият трябва да хване носа си в основата му и да се наведе напред, като използва кърпа, за да събира кръвта. 
 
Можем да помогнем на засегнатия като задържим носа му в неговата основа и придържаме травмирания леко приведен напред, докато се уверим, че кървенето е спряло. 
 
След като това се случи е важно носът да не се издухва за известно време, за да може наранената област да заздравее.