На генетично ниво, основната разлика между мъжете и жените е в набора от полови хромозомиХХ за жените и XY за мъжете. Y хромозомата е детерминираща за мъжкия пол, но според учените, нейните размери постепенно намаляват и в научните среди се работи над теории за потенциалното ѝ изчезване и от човешкия генофонд.
 
Хромозомите са струпвания от ДНК и помощни съединения, съхранявани в клетъчните ядра. Като правило, хората имат 23 хромозомни двойки, 22 от които изглеждат почни еднакво у всички здрави индивиди, без последната двойка, позната като полови хромозоми (XX или XY). Y хромозомата е с над 50% по-малка от Х хромозомата и съдържа много по-малък брой функционални гени. Но това не винаги е било така.
 
Преди стотици милиони години, X и Y хромозомите били с еднакъв размер и били способни да обменят генетична информация по между си чрез процес познат като генетична рекомбинация. Този процес на обмяна на гени е важна част от еволюцията и развитието на видовете и предпазва от вредни генетични мутации. В неопределен момент от историята обаче, двете хромозоми станали толкова различни, че загубили почти всички способности за рекомбиниране по между си. 
 
Това довело до силно понижена способност на Y хромозомата да поправя генетичните мутации, променящи или изтриващи информация от ДНК. Резултатът от това – Y хромозомата се свива с всяко следващо поколение от милиони години насам. 
 
В наши дни, Y хромозамата носена от мъжете съдържа едва 3% от функционалните гени, които някога е имала.
 
NEWS_MORE_BOX
 
За щастие, повечето учени са на мнение, че този хромозомен упадък е силно утихнал при повечето бозайници, включително и човека, през последните 25 милиона години. 
 
В две изследвания от 2014 година американски и швейцарски учени анализират Y хромозомите на десетки видове бозайници. Те открили абсолютно стуктурно еднакви гени в пробите от хора и други бозайници, като SRY генът, който кодира информация за развитие на мъжките полови органи. В мъжката хромозама на всички видове били открити и множество гени, кодиращи информация без връзка с половите характеристики на мъжете. Те са познати като регулаторни гени (могат да „включват“ и „изключват“ други гени) и доказват, че Y хромозамата не е свързана само с мъжките характеристики на тялото, а има и други функции.
 
В заключение, дори процеса по свиване на Y хромозамата да продължи, значителни промени в генетичното съдържание и правилната функция на мъжкия генетичен код не се очакват през следващите няколко десетки милиона години.
 
За допълнителна информация прилагаме следното видео: