Целта на онкологията е да осигури възможно най-дълга преживяемост на пациентите с рак чрез терапевтичните средства, които са налични в момента, без да бъде жертвано качеството на живот на пациентите.

 

Ракът на белия дроб е най-честата причина за фатален край от рак в световен мащаб. Това е и вторият най-често срещан вид рак в световен мащаб. Лъчетерапията е обичайно лечение, което се използва при рак на белия дроб. Планирането на терапията при рак е отнемащ време и ресурси процес, който изисква висококвалифицирани специалисти, които да откриват тумори в белите дробове и съседните лимфни възли върху триизмерни изображения, като например компютърна томография.


 

При рак на белия дроб от значение за диагностичния и лечебния процес е важно оптимизирането на резултатите под формата на прецизна медицина. Изкуственият интелект (ИИ) предоставя възможност за използване на наличните данни от молекулярна информация до радиомика (област на медицината, която има за цел да извлече голямо количество характеристики от определени медицински изображения), за да помогне на клиницистите да осигурят персонализирана терапия.

 

По този начин изкуственият интелект може да помогне за създаването на модели за идентифициране на рак в началото на заболяването, както и да предложи персонализиран терапевтичен подход при конкретния пациент.

 

Способите за справянето с рака на белия дроб (като скрининг, диагностициране, лечение и проследяване) може да бъдат затруднени, тъй като е необходимо да бъдат взети предвид множество фактори при рака, като клинична изява, стадий, радиологични характеристики, туморна геномика, отговора на лечението и общи резултати.

 

Поради тези сложности, включването на изкуствен интелект (ИИ) е станало необходимо за медицината. В момента има няколко одобрения на Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) за приложения на ИИ в клиничната онкология, включително рак на белия дроб.

 

В опит да помогне за подобряване на настоящите проблеми с лъчетерапията, изследователски екип от Brigham and Women's Hospital в Масачузетс споделя, че е разработил алгоритъм за задълбочено обучение, способен да идентифицира и сегментира тумори от недребноклетъчен рак на белия дроб при компютърна томография (КТ) в рамките на няколко секунди. Учените също съобщават, че радиационните онколози, използващи алгоритъма в симулирани клиники, са работили 65% по-бързо от лекарите, които не са използвали алгоритъма. Това проучване е било публикувано в списанието Lancet Digital Health.

 

Референции:
1. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Integration of artificial intelligence in lung cancer: Rise of the machine
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Deep Learning: A Comprehensive Overview on Techniques, Taxonomy, Applications and Research Directions
3. Medical News Today. How a new AI algorithm may help streamline lung cancer radiation therapy
4. World Health Organization (WHO). Cancer