ХИВ предизвиква ранно стареене при засегнатите пациенти, ускорявайки началото на свързаните с възрастта биологични промени на ниво ДНК.

 

Споменатите промени, наблюдавани от учени от Калифорнийския университет и техни колеги, често се появяват в рамките на две или три години след заразяването и съкращават продължителността на живота на ХИВ-позитивните пациенти с около пет години.


 

ХИВ предизвиква преждевременно състаряване на тялото

Проучването е показало, че дори през първите месеци и години от живота след заразяване с ХИВ, вирусът вече е участвал в бърз процес на стареене на ДНК, поясняват учените.

 

Генетичните модификации, наблюдавани в кръвните проби, които са били взети от 102 мъже доброволци, са били от епигенетично естество - процеси на ДНК метилиране.

 

По време на тези процеси не се променят гените, а само тяхната експресия.

 

Вирусът предизвиква процеси на бързо стареене на ниво ДНК

Учените са анализирали пет епигенетични маркера на стареенето: четири са били определени като „часовници“, които оценяват ускоряването на биологичната възраст, а последният маркер е бил свързан с дължината на теломерите - това са краищата на хромозомите, чиято структура е предназначена да ги предпазва от увреждания и скъсяване.

 

Скъсяването на теломерите, от своя страна, се счита, че е свързано с процесите на стареене на ДНК.

 

В сравнение с други проби, които са били взети от здрави доброволци на същата възраст и по същото време, при ХИВ-позитивните пациенти е било установено значително ускоряване на биологичното стареене - с до между 1,9 и 4,8 години.

 

При тези пациенти също така е било установено и наличие на по-дълги теломери и то след кратко време - само две до три години след началото на първоначалната инфекция.

 

Тези интересни наблюдения се сблъскват с няколко ограничения: малкият брой участници в изследването, всичките, от които са били от мъжки пол, не позволява да се правят обобщения за жените, които също са засегнати от ХИВ.

 

Определението за възраст и маркерите, които свидетелстват за процесите на нормално стареене, все още се обсъждат в научната общност.

 

Референции:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vih-vih-virus-vieillit-prematurement-adn-99389/

https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(22)00759-3