Темата за това как да се предпазим от стареенето става все по-актуална. И докато за суетните вълнението е обсебено от красотата и свежестта, хората в по-напреднала възраст знаят, че борбата със старостта, е далеч по-голяма. Уви, с напредването на възрастта се прояват заболявания, които са свързани с този процес и създаването на една адекватна терапия би спестила доста мъка и болка.


Старите клетки по принцип могат да се натрупват в тъканите, което и допринася за изявата на признаците на стареене и развитие на дегенеративните заболявания. Учени са на мнение, че тези клетки могат да се отделят от тъканите чрез специализирано лечение, което и в основата да е предназначено да предотвратява отключването и влошаването на старчестите болести.


Имунна система има способността да предовтратява натрупването на стари клетки. Но, когато този механизъм се претовари или износи се получава прекомерно натрупване на функционално негодни клетки. Преди време науката предложи нов клас лекарства, чието действие е да отстраняват остарелите клетки, наречени сенолитики, като до момента те са предимно експериментални препарати.


Екип от Калифорнийския университет в Сан Франциско предполагат, че същата цел може да се постигне чрез имунотерапия.


Учените си поставят за цел да активират инвариантните  естествени Т-клетки (iNKT) убийци. Те отговарят за изчистването на организма от остарелите клетки с увредено ДНК, което е невъзможно да бъде поправено. С възрастта iNKT клетките стават все по-слаби, недостатъчно активни са и при наличе на затлъстяване.


Изследователите отриват липиди, които активират iNKT. Ефекта им проверяват при лабораторни изследвания с животински модели с различни болести. В резултат на терапията при затлъстели модели се получава подобряване нивото на кръвна захар. При фиброза на белите дробове се отчита спад на количеството увредени клетки в тях. Продължителността на живота в групата на получилите терапията била по-голяма отколкото в контролната. 


Изчистване на стари клетки се установило и при експерименти с получени по лабораторен път култури на човешки тъкани. 


Според доц. Малар Батачаря това е потенциална имунотерапия при фиброза и срещу ефектите на стареене и трябва само да се намери дозата, за да се започне ново изследване. 


Проф. Анил Бхушан от Диабетния център на университета за пръв път обръща внимание на iNKT клетките, когато при предишно изсредване се открива връзка между тях и старите бета клетки на панкреаса. Тогава изследователят е предположил, че активирането им може да се използва за лечение на заболявания, причинени от натрупването на стари клетки.

 

Източници: 

Invariant natural killer T cells coordinate removal of senescent cells: Med

Scientists find mechanism that eliminates senescent cells | EurekAlert! Science News

Senescent cells: an emerging target for diseases of ageing | Nature Reviews Drug Discovery

Role of immune cells in the removal of deleterious senescent cells | Immunity & Ageing | Full Text (biomedcentral.com)