Изследователи от Пекинския медицински университет в колаборация с учени от Тиендзинския медицински институт наскоро отриха, че с напредването на възрастта, деградацията на невробластите в мозъка води до увеличена токсичност на дадена група клетки от имунната система.

 

С остаряването на организма функцията на редица органи се променя и намалява. Знае се, че в регулацията на телесните процеси огромна роля играят централната нервна система и имунната система.


 

Все още не е напълно изяснено кои механизми и фактори на средата стимулират или забавят процеса на стареене, но е ясно че с напредването на възрастта двете споменати по-горе системи също биват значително променени.

 

Клетките убийци, наричани на английски Natural Killer cells са част от вродения имунитет и унищожават различни патогенни организми, заразени клетки или клетки, придобили ракови характеристики.

 

С напредването на възрастта се наблюдава системно възпаление. С проучването си учените целят да открият причината, при остаряване, в мозъка да се натрупват имунни клетки и как те влияят на неговите структури и тяхната функция.

 

Екипът прави редица опити върху нервна тъкан с характеристики на организъм в напреднала възраст. В опитите са приложени редица техники за проучване на имунните отговори.

 

Учените споделят, че с помощта на клетъчно секвенциране, проверка на клетъчните линии и специфична цитометрия се проверяват характеристиките на разглежданите имунни клетки.

 

В опита бива анализирано и влиянието на имунните механизми върху когнитивните функции.

 

Резултатите показват, че имунни клетки, особено клетки убийци, се натрупват в област от мозъка, позната като Gyrus Dentatus.

 

Във въпросната структура, учените твърдят, че клетките убийци са повече от всички други видове имунни клетки.

 

В същата зона се наблюдават различия и в невробластите – клетките, даващи началото на голяма част от нервната тъкан.

 

Те придобиват характеристики на секретиращи клетки, вследствие на взаимодействие на определени генетични фактори с факторите на средата.

 

По този начин невробластите стимулират функцията на клетките убийци, което от своя страна води до увреждане на околната тъкан, включваща и самите невробласти.

 

Екипът заключва, че имунните клетки, например клетките убийци, увреждат неврогенезата и когнитивната функция при процеса на остаряване.

 

Според тях при повлияване на функциите на имунните клетки, натрупващи се в мозъка, може да бъде подобрено състоянието на централната нервна система при възрастни.

 

Трудът е публикуван в Nature Neuroscience.

 

Източници:

https://medicalxpress.com/news/2021-01-explores-effects-immune-responses-aging.html

https://www.nature.com/articles/s41593-020-00745-w