Хемопоетичната стволово-клетъчна трансплантация е трансплантирането на мултипотентни кръвотворни стволови клетки, най-често взети от костния мозък. Поради това, процедурата често се нарича „трансплантация на костен мозък“, но нужните клетки могат да бъдат извлечени и от други тъкани, като кръвта на пъпната връв. Присадката може да бъде автогенна (клетки от тялото на пациента), алогенна (клетките са от друг донор) или сингенна (клетките идват от близнак на пациента). 
 
Костният мозък е гъбеста, мастна тъкан във вътрешността на костите, в който се образуват червени кръвни клетки, разнасящи кислород и хранителни вещества из тялото, бели кръвни клетки със защитни имунни функции и кръвни плочици с разнообразна форма и функция, предимно в кръвосъсирването. Всички тези клетки се произвеждат от кръвотворни (хемопоетични) стволови клетки. 
 
При различни заболявания или облъчвания с радиация костият мозък се уврежда до степен, в която не може да произвежда достатъчно кръвни клетки, което прави тялото уязвимо на инфекции, кървене, ракови и анемични състояния. Трансплантацията интродуцира нови стволови клетки в костия мозък, които възобновяват нормалната му кръвотворна дейност.
 
Алогенните присадки се считат за най-опасни и се прилагат само в краен случай, когато живота на пациента е пряко застрашен, но крият риск от отхвърляне на присадката и развитие на инфекции. Процедурата е известна на науката от 1958 г., и почти всяко десетилетие от тогава продължителността на живот на реципиентите се увеличава значително. Само през 2006 г. глобално били проведени 50 417 трансплантации, 57% автогенни и 43% алогенни, 48% от операциите били проведени в Европа и 36% от тях в САЩ.
 
Основните състояния, които се тритерат с нарастващ успех през годините (59% - 1988; 62% - 1999; 67% - 2012 г.) са онгологичните заболявания на кръвта – левкемия, лимфома, миелома
 
NEWS_MORE_BOX
 
Изследване от Seattle University, посочва и нещо интригуващо. Преди трансплантация, остатъчният имунитет у пациента се потиска чрез медикаменти или радиация, а след трансплантация, ако тя е успешна, новият костен мозък работи със същата сила, както у донора и е отговорен за болшинството нови кръвни клетки. Но в стотици наблюдавани случаи, след трансплантация, пациентът наследява и алергиите на донора.
 
Алергиите са свръхсилни имунни реакции към нормални вещества, които се възприемат за дразнители (прах, полени, цитрусови плодове, котешки секрети) и се специфични за всеки човек. Активна роля в реакциите играе имунният белтък имуноглобулин – антитяло, което набелязва вредители за унищожение или изхвърляне от тялото или ги неутрализира директно. Той обаче не е траспортиран с операцията, а се синтезира от новопроизведените кръвни клетки, произлезли от трансплантираните стволови. Реципиентите наследили мощната имунна реакция от донорите си. 
 
По тази причина много учени са на мнение, че имунитетът може да бъде унаследяван и предаван чрез трансплантации на костен мозък. Своеобразното рестартиране на имунната система теоретично е постижимо, но има съществени препятствия като отхвърлянето на присадки. Множество изследвания по тази тема дават противоречиви доказателства, но целта им е една и съща: да докажат възможно ли е да се придобива имунитет към различни заболявания чрез присаждане на костен мозък?