Имунната система е впечатляващ ансамбъл от органи, клетки и субстанции, които работят в съглашение за намирането и обезвреждането на опасни частици – замърсители, токсини, бактерии, вируси и др. Нейната задача е да предпазва организма от инфекции и болести. С напредването на научния прогрес, учените създават терапевтичен метод, който позволява на имунната система да се бори дори с един от най-страшните бичове на човечеството днес – раковите заболявания.
 
Познат като имунотерапия, метода вече се включва все по-често в медицинските форми на онкологични лечения, наред с хирургията, радио- и химиотерапията.
 
Раковите заболявания се характеризират с безконтролния растеж на клетки (туморни клетки) в тялото и тяхното разпространение (метастазиране) сред здрави тъкани. Онкологичната хирургия, химио- и радиотерапиите, наред с други лечения имат за цел да убият тези туморни клетки, преди да са увредили функцията на други органи и тъкани. Това което отличава имунотерапията от останалите противоракови методи е, че действа непряко – стимулира естествените способности на имунната система към защита срещу туморните клетки.
 
Комплексни и сложни състояния, раковите заболявания се развиват най-бурно, когато остават незабелязани от имунната система. Това се случва, понеже раковите клетки често изглеждат здрави за имунната система, а дори да бъдат доловени като вредящи не успяват да провокират достатъчно силен имунен отговор за възпиране на раковото развитие.
 
NEWS_MORE_BOX
 
За да подсилят имунната сила, учените разработват множество имунотерапии, като сред първите от тях са противораковите ваксини. Обикновените ваксини излагат тялото на контакт с отслабена форма на даден инфекциозен причинител с цел имуннатата система да го разпознае и да изгради готов отговор срещу него, без опасност от инфекция. При сблъсък с неотслабен причинител, защитните сили на тялото използват придобитите от ваксинацията механизми за по-ефективно и бързо справяне с него.  
 
Противораковите ваксини работят по сходен начин. Те включват в състава си безвредни и отслабени ракови клетки или части от тях, а понякога и антигени срещу специфични форми на ракови образувания. Антигените са протеини, които задействат имунния отговор. Въпреки доказателства за ефективността им, броя на одобрените противоракови ваксини все още е много малък.
 
Друг тип противоракова имунотерапия се основава на приема на имунни протеини, наречени моноклонални антитела, които ще бъдат разгледани в продължението на темата.