И промените в лунните фази, и женската менструация са циклични процеси. Нищо чудно, че множество писатели, учени и философи през вековете са правили асоциации помежду им.

 

Още Аристотел, 4 века преди новата ера казва, че менструацията настъпва при старееща луна, тъй като времето в тази част на месеца е по-влажно и студено, заради изчезващата луна.


 

Но съществува ли реална връзка менструалния и лунния цикъл?

 

Много от твърденията, че луната и менструацията се синхронизират помежду си, се базират на подобната продължителност в техните цикли.

 

Луната извършва една пълна обиколка по орбитата си за 29,5 дни. Продължителността на менструалния цикъл е между 25-30 дни, със средна продължителност около 28 дни.

 

Съществуват проучвания твърдящи, че има синхрон. Такова е направено през 1986 г. В него участие вземат 826 жени на възраст между 16-25 години.

 

Според изследователите менструацията на по-голямата част от изследваните съвпада с новата луна, т.е. тяхната овулация съвпада с пълнолунието.

 

По-нови проучвания, едно от които направено през 2013, оспорват твърдението.

 

То се базира на наблюдения направени върху 980 менструални цикъла между 74 жени в репродуктивна възраст и анализът на крайните резултати сочи, че менструацията при различните жени настъпва по различно време и асоциацията между лунните и женските цикли е мит.

 

Колкото повече търсим по-темата обаче, толкова повече различни мнения намираме.

 

Друго изследване, публикувано през януари 2021 г., твърди, че жените с менструален цикъл по-дълъг от 27 дни, интермитентно се синхронизират с два други цикъла на луната – цикъла на осветяване и гравиметричния цикъл.

 

Първият цикъл се отнася до различната сила на отразяване на светлина спрямо различното положение на луната спрямо слънцето.

 

Вторият обяснява различните гравитационни сили, които упражнява луната върху земната повърхност, вследствие на неправилната и ос. Той продължава около 27,5 дни.

 

Оста на луната не е кръгла, а по скоро елипсовидна, т.е. понякога луната е по-близо до земята (перигей), а понякога е по-далеч (апогей).

 

Проучването също обяснява, че интермитентната синхронизация между отделните цикли се наблюдава по-рядко с напредването на възрастта на жената.

 

Завършваме с една хипотеза – Може би циклите са били синхронизирани в по-древните периоди на човешкото развитие, но с въвеждането на модерни промени в живота, различните съставки на храната, излагането на повече изкуствена светлина и различията в ежедневието, връзката се е променила и синхронизацията в днешно време е случайна.

 

Източник:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/menstrual-cycles-and-lunar-cycles-is-there-a-link#Intermittent-synchronies