Първото в света проучване на университета Edith Cowan е порвърдило връзката между чревните заболявания и деменцията, което може да доведе до по-ранно откриване и нови потенциални терапевтични методи.

 

Болестта на Алцхаймер е свързана с когнитивен спад и е най-разпространената форма на деменция.


 

Няма известни терапевтични подходи и се очаква да засегне повече от 82 милиона души.

 

Предишни обсервационни проучвания са предполагали връзка между болестта на Алцхаймер и заболяванията на стомашно-чревния тракт, но това, което стои в основата на тази връзка е било неясно досега.

 

Ново проучване е потвърдило генетична връзка между болестта на Алцхаймер и множество чревни заболявания.

 

Проучването е анализирало обширен набор от генетични данни за болестта ня Алцхаймер и няколко проучвания за чревни заболявания - всяко с участиетоцна около 400 000 души.

 

Изследователският екип е установил, че пациентите с болест на Алцхаймер и чревни разстройства имат общи гени, което е важно по много причини.

 

Проучването е дало нова представа за генетиката зад наблюдаваната съвместна поява на болестта на Алцхймер и чревните заболявания.

 

Тези констатации предоставят допълнителни доказателства в подкрепа на концепцията за оста „черва-мозък“ - двупосочна връзка между когнитивните и емоционални центрове на мозъка и функционирането на червата, поясняват учените.

 

Важен ли е холестеролът?

Когато изследователите са провели допълнителен анализ на общата генетика, те са установили други важни връзки между болестта на Алцхаймер и чревните заболявания - като функцията, която холестеролът може да изпълнява в това отношение. 


Променените нива на холестерола са показали риск както за развитите на болестта на Алцхаймер, така и за чревни заболявания.

 

Разглеждането на генетичните и биологични характеристики, общи за болестта на Алцхаймер и тези чревни нарушения, предполага силна роля за метаболизма на липидите, имунната система и лекарствата за понижаване на холестерола, поясняват учените.

 

Съществуват доказателства, че високият холестерол може да се прехвърли в централната нервна система, което води до анормален метаболизъм на холестерола в мозъка.

 

Други доказателства предполагат, че абнормните липиди в кръвта могат да бъдат причинени или влошени от чревни бактерии - например H.pylori, всички от които подкрепят потенциалната роля на анормалните липиди при болестта на Алцхаймер и чревните разстройства.

 

Повишеният холестерол в мозъка е свързан с мозъчна дегенерация и последващо когнитивно увреждане.

 

Нов терапевтичен подход

Връзката с холестерола може да се окаже жизненоважна при лечението на болестта на Алцхаймер в бъдеще.

 

Въпреки че понастоящем няма известни терапевтични подходи, резултатите от проучването показват, че лекарствата за понижаване на холестерола - статини могат да бъдат терапевтично полезни при лечението както на болестта на Алцхаймер, така и на чревни разстройства.

 

Доказателствата показват, че статините имат свойства, които помагат за намаляване на възпалението, модулират имунната защита и защитават червата, поясняват учените.

 

Необходими са повече проучвания и пациентите трябва да бъдат оценени индивидуално, за да се прецени дали ще имат полза от употребата на статини.

 

Изследването също така е показало, че начинът на хранене може да има важна роля в лечението и предотвратяването на болестта на Алцхаймер и чревните разстройства.