Според своята функция, мускулите на предмишницата се разделят на сгъвачи и разгъвачи на ръката. Сгъвачите са разположени от вътрешната страна на горния крайник (от страната на дланта), а разгъвачите от външната страна на крайника. Мускулите сгъвачи и разгъвачи са отделени едни от други от лигаментна мембрана, която свързва лъчевата и лакътната кост и изгражда своеобразна преграда между тях.
 
Мускулите сгъвачи имат единно начало от издатина на хумеруса (раменната кост) и при тяхното претоварване могат да предизвикат възпалие на тази част на раменната кост. Това състояние е често срещано при хора играещи голф, поради което е наречено и „голфърски лакът“. Тези мускули сгъват китката и пръстите и опъват дланта, както и позволяват на китката и цялата предмишница да се завърта около оста си.
 
Флексорите (сгъвачите) на предмишницата са разположени в три позиции – повърхностно, междинно и дълбоко в тялото. Повърхностно са разположени 4 мускула и те са синергисти. Името на първия от тях - Flexor carpi ulnaris, ясно посочва мястото му на захващане и функцията, която изпълнява, а именно да прегъва китката и да приближава костите на китката към улната (лакътната кост).
NEWS_MORE_BOX
 
 
Това е възможно чрез наличието на втора глава на този мускул, която го свързва освен с хумеруса, и с улната. Вторият от мускулите – Palmaris longus, завършва в широка фиброзна обвивка, която е разположена под кожата на дланта.
 
Функцията на този мускул е да сгъва ръката в китката. Третият мускул - Flexor carpi radialis, подобно на първия споменат тук мускул придвижда китката, но вече към лъчевата кост (Радиус). Четвъртият, последен мускул в тази група е разположен латерално и носи названието Pronator teres. Неговата функция е да завърта предмишницата, за което му помагат двете глави (начала), които притежава – на раменната кост и на улната.