Като ответна реакция на епидемията от холера през 1830 и 1847 г., която убива милиони хора в цяла Европа, е свикана международна здравна конференция, на която се решава, че има нужда от създаване на организация за превенция и контрол на заболяванията.

 

Световната здравна организация (СЗО) е специализирана агенция към ООН, която се грижи за опазване на общественото здраве в глобален мащаб. Тя е регистрирана на 7 април 1948 г. и е със седалище в Женева, Швейцария. Наследява мандата и ресурсите на Здравната организация, която е агенция на Обществото на народите. Основна цел на СЗО е постигане на възможно най-високо здравно равнище на всички народи.


 

Здраве според дефиницията, дадена в конституцията на СЗО, означава не просто липса на болести и недъзи, а цялостно физическо и социално благосъстояние.

 

СЗО има водеща роля в ограничаването на епидемията от едра шарка (вариола). Настоящите приоритети включват ограничаване на заразни болести като ХИВ/СПИН, ебола, малария, туберкулоза.

 

През 1958 г. Виктор Зданов, заместник-министър на здравеопазването на СССР, на една конференция на СЗО, призовава да се започне глобална инициатива за ограничаване разпространението на вариолата, което по-късно е решено с резолюция.

 

До този момент всяка година заболяването отнема живота на над 2 млн. души всяка година. До 1967 г. СЗО води сериозна битка със заболяването, влагат се 2,4 млн. долара годишно за разработване на ново лечение и ограничаване на заболяваемостта. Години по-късно резултатите са на лице – заболяването е напълно ограничено.

 

През 1967 г. организацията стартира специална програма за разработване на нови лекарства за третиране на тропически заболявания, както и обучение на медицински специалисти в областта.

 

През 1977 г. беше създаден и одобрен от СЗО първият списък с най-необходимите лекарства. Година по-късно е обявено началото на амбициозен проект – „Здраве за всички“.

 

1986 г. СЗО започва мащабна осведомителна кампания за ХИВ/СПИН. Две години по-късно стартира проект за защита от дискриминация на страдащи от заболяването.

 

През 1988 г. започва инициатива за ограничаване на заболяването полиомиелит.

 

През 1998 г. започва проект за нормалното детско развитие и ограничаване на детската смъртност, повишаване качеството на живот и ограничаване на детската заболяваемост. Резултатите са видими и впечатляващи.

 

СЗО не спира работа по нови амбициозни проекти в подкрепа на общественото здраве.