Яйчниците са част от органите на женската полова система. Те принадлежат към вътрешните полово органи, заедно с матката, маточните тръби и влагалището.


Яйчникът е чифтен орган, разполагащ се върху страничната стена на малкия таз. Средните размери на всеки яйчник са с дължина-3-4см., ширина-1,5-2см. и тегло 6-14гр. Големината и формата му се изменят с възрастта и зависят от функционалното състояние на органа (овулация, менструация, период на климактериум и т.н.).


Задържането на яйчника в неговото прилежание се осъществява чрез прикрепващия му апарат, състоящ се от редица лигаменти (връзки). Това положение може да се изменя при промяна позицията на тялото (в изправено, легнало положение), което е от значение да бъде взето предвид при хирургични интервенции.Обвивката на яйчника – tunica albuginea е образувана от плътно наредени колагенови влакна, а вътрешната му част от съединителнотъканна основа. Периферната част на яйчника е по-плътна и е съставена от т. нар. яйчникови фоликули. Тази част от яйчника се обозначава като кора – cortex ovarii. Във вътрешността му съединителнотъканната строма, която е богата на кръвоносни и лимфни съдове, формира сърцевината или medulla ovarii.


NEWS_MORE_BOX


При раждането яйчниковите фоликули са представени като първични фоликули и техният брой е около 400 000. От тях само част се развиват и достигат пълна зрялост – приблизително 1 на 1000. По време на половата зрялост при жената – от пубертета до менопаузата всяка година узряват по 13 фоликула, а за целия период около 450. Останалите фоликули претърпяват обратно развитие, като този процес е най-интензивен в детска възраст, но продължава и в по-късната възраст.


В центъра на всеки първичен фоликул се разполага една яйцеклетка. Но в яйчника има и вторични фоликули, в които яйцеклетката е по-голяма по размери в сравнение с първичните. В яйцника се намират фоликули в различни стадии на узряване – Граафови фоликули. На всеки 28 дни един от тези фоликули се освобождава от своята яйцеклетка, която е способна за оплождане.