Гръдният кош има опорна и защитна функция, както и има голямо значение при осъществяване на дишането. Здравината на гръдния кош подпомага здравата опора на горните крайници, а кухината, която загражда е защитено място за важни органи като белите дробове, сърцето и други.
 
Гръдният кош е специфична подредба на кости в торакса на почти всички гръбначни животни. Той е съставен от 24 ребра (разпределени в 12 двойки), хрущяли намиращи се в крайщата на ребрата, плоска гръдна кост (стернум) с израстък под формата на меч, и 12 прешлена от гръбначния стълб (гръдните прешлени). Гръдният кош е място за захващането на много мускули – на шията, гърба и други, той е основна част от скелета и подпомага дейността на раменния пояс.
 
А лишила ли е жената мъжа от едно ребно, за да обезпечи своето съществуване? Трябва да отбележим, че броят на ребрата при мъжете и жените е еднакъв.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Гръдната кост (стернум) е разположена отпред на гърдите и има формата на удължена плоча. За нея, посредством хрущял, се захващат първите 7 двойки ребра и това са така наречените „истински ребра“. Останалите 5 двойки ребра се наричат „фалшиви“, като 8-ма, 9-та и 10-та двойки ребра са свързани с гръдната кост посредством обща хрущялна плочка.
 
Последните две двойки ребра са т.нар. „плаващи“ ребра и те не се свързват със стернума, а само с прешлените на гръбначния стълб. Връзката между ребрата и гръбначния стълб е слабо подвижна и е разположена по-високо отколкото свързването на същото ребро със стернума. Това позволява плавното движение - нагоре и надолу, на ребрата при дишане.
 
При човека, поради изправения стоеж, гръдният кош е сплеснат предно-задно, докато при повечето животни (кучетата например) приплесването на гръдния кош е странично.