Въпреки, че главният мозък е този, който ни дава правото да се славим с интелигентността на вида ни, гръбначният мозък е отговорен този интелект да оцелява, да се движи в пространството и да реагира на промените в тялото и извън него.

Гръбначният мозък осъществява връзката между главния мозък и частите на тялото. Той е разположен в канала на гръбначния стълб и е дълъг около 45 см и широк около 1 сантиметър. Гръбначният мозък притежава три обвивки -  външна (твърда), средна (паяжинообразна) и вътрешна (мека), която е богата на кръвоносни съдове. Пространството между тези обвивки е изпълнено с гръбначномозъчна течност, която изпълнява и защитна от удар функция.

Как е устроен този „пощальон“? Гръбначният мозък е изграден от бяло и сиво мозъчно вещество, като бялото е разположено отвън, а сивото (изградено от телата на невроните) - отвътре. При напречен пререз сивото вещество има формата на пеперуда с разперени крила, като долните (предни) крайща на крилата и горните (задни) крайща на крилата се наричат съответно предни и задни рога на гръбначния мозък. В предните рога се намират телата на невроните, чиито аксони „отиват“ до мускулите и други органи и изпълняват двигателна функция, а до задните рога достигат разклоненията на сетивните нерви носещи информация от тялото. Сливането на тази двигателна и сетивна част в един неврон, води до наличието на 31 двойки гръбначномозъчни нерви за пренос на информация от и до гръбначния мозък на човека. От гръбначния мозък, информацията се пренася до главния мозък и обратно.

NEWS_MORE_BOXГръбначния мозък има три основни функции, като първата от тях е проводната функция. Тя се осъществява чрез пренос на информацията от сетивните нерви до главния мозък и от него до двигателните неврони. Втората, рефлексна функция се отъждествява с множеството рефлекси, за които гръбначния мозък е отговорен, а вегетативната функция на гръбначния мозък е свързана с регулиране на функции на организма, които не зависят от волята на човека (потна секреция, контракции при раждане, семеизпразване при мъжа и др.).