Скелетът на крайниците се състои от два дяла: кости на пояса и кости на свободния крайник. Горният крайник е изграден от раменен пояс и свободен горен крайник. Костите на раменния пояс са ключицата и лопатката.
 
Ключиците (Clavicle) (2 броя) са дълги кости с формата на разтегнато S, които се свързват ставно с гръдната кост (стернум) от една страна и лопатките от друга. Те изпълняват три основни функции – свързва горните крайници с туловището, защитават стоящите под тях нерви и кръвоносни съдове и прехвърлят натоварване от горните крайници към скелета на туловището. При слаби хора, в анфас, ключиците са ясно видими в областта на раменете, като придават на женското деколте изключителната грациозност и нежност.
 
Лопатките (Scapula) (2 броя) имат форма на триъгълни плочки и спадат към групата на плоските кости. Наричани по народному „плешки“, те лесно се забелязват на гърба на човек, като подпомагат оформянето на широк гръб при мъжете, тъй като са място за захващане на 17 мускула. На лопатката се намира ямката на раменната става, в която се включва „главата“ на раменната кост (Humerus).
 
Поради факта, че ямката на лопатката е сравнително плитка, а ставната повърхност на раменната кост – голяма, често се стига до разместване на тази става или т. нар. „изваждане на рамото“. Въпреки това, тази става е най-подвижната в тялото ни и дава възможност за движение на крайника както напред и назад, така и встрани, прибирането му към туловището, както и завъртането (усукването) му по надлъжната ос в двете направления.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Раменната става е „подсилена“ от многото мускули, които се свързват с нея, както и от различни ставни връзки (лигаменти), които я обграждат. Ставата е подсигурена и от израстъци на лопатката, какъвто е акромионът, който осигурява контакта на лопатката с ключицата, както и от коракоидния израстък, който има формата на кука и за когото се захващат редица мускули.