Гликогенът е сложен въглехидрат с животински произход. Съдържа се във всички клетки, а особено много в мускулните и чернодробните (хепатоцитите). Той е разтворим във вода. Мускулният гликоген доставя глюкоза само за мускулната работа, докато чернодробният снабдява с глюкоза всички тъкани и органи. Поради значително по-голямата си маса мускулите съдържат много повече гликоген в сравнение с черния дроб. 
 
Повишеното натрупване на  този сложен въглехидрат води до проявата на редица патологични процеси, свързани с нарушения в метаболизма на глюкозата. Пример за натрупване на гликоген може да бъде неконтролируемият захарен диабет. При него се наблюдава нарушение в обмяната на глюкозата. Акумулиране на гликоген се наблюдава и в епителните клетки на проксималното извито каналче на бъбрека, миокардните клетки на сърцето, в бета-клетки на Лангерхансовите острови (панкреас) и чернодробните клетки.
 
Процесът, описан по-горе, е обратим. За целта трябва да бъде коригирана хипергликемията и повишеното отделяне на глюкоза в урината.
 
При генетични заболявания се наблюдава масивно вътреклетъчно натрупване на гликоген. Те са по-известни като гликогенози. Тези заболявания се характеризират обикновено с наследствен дефицит на някои ензими, участващи в разграждането, или синтеза на гликогена. В зависимост от специфичния ензимен дефицит се диференцират 12 типа глюкогенози. Някои от тях са:
NEWS_MORE_BOX
 
 
  • Болест на Von Gierke - Заболяването се характеризира с дефицит на чернодробен ензим. Гликоген се отлага в хепатоцитите и бъбречните каналчета. Черният дроб и бъбреците са уголемени.
  • Болест на Hers - Заболяването се характеризира с дефицит на чернодробна фосфорилаза. Гликоген се натрупва в Черния дроб. Изходът от заболяването е благоприятен.
  • Болест на Mc Ardle - Заболяването се характеризира с дефицит на мускулна фосфофорилаза. Гликоген се натрупва в скелетната мускулатура. Изходът е благоприятен.
  • Болест на Pompe- Заболяването се характеризира с леталитет на децата в първите години от живота си от сърдечна недостатъчност.