Тютюнопушенето е ключов рисков фактор за развитие на рак на белия дроб.

 

Вредните вещества, съдържащи се в цигарите, увеличават вероятността от поява на ДНК мутации.


 

Въпреки това, не е задължително при пушачи да се наблюдават повече мутации, в сравнение с останалите, показва проучване, публикувано в Nature Genetics.

 

Въпреки че тютюнът е отговорен за по-голямата част от случаите на рак на белия дроб, само малка част от пушачите развиват заболяването.

 

Изследователите от Медицинския колеж Алберт Айнщайн предполагат, че някои пушачи имат по-стабилни механизми за предотвратяване на появята на мутации, в сравнение с други. 

 

Проследяване на ДНК мутации, причинени от тютюна

Специалистите по рак на белия дроб отдавна подозират, че цигареният дим стимулира развитието на рак, защото причинява мутации в ДНК на белодробните клетки.

 

Тези мутации, натрупвайки се с течение на времето, водят до преобразуване на здравите белодробни клетки в злокачествени туморни клетки.

 

За целите на проучването и за проследяване на натрупаните мутации е било необходимо да се извърши секвениране на генетичната последователност - да се изследва целия геном на изолирана клетка от белите дробове.

 

Изследването на генома се е осъществило чрез техника, при която самото секвениране не предизвиква мутации, които след това да са трудни за разграничаване от истинските мутации, причинени от цигарения дим.

 

Техниката, която изследователите от Медицинския колеж Алберт Айнщайн са подобрили, се нарича SCMDA.

 

Подходът е бил приложен върху базалните клетки от бронхите на 33 участници на възраст от 11 до 86 години, всичките, от които са били пушачи в различна степен.

 

Тези белодробни клетки могат да оцелеят с години, дори десетилетия и следователно могат да натрупват мутации с течение на времето и тютюнопушенето.

 

Появата и натрупването на мутации в ДНК е нормален процес, но излагането на цигарен дим и съдържащите се в него приблизително 4000 вредни вещества значително увеличава честотата на тези явления.

 

Предполагаше се, че дългогодишните пушачи натрупват повече мутации, които увеличават риска от рак.

 

Учените са установили, че хората, които са пушили най-много, всъщност не са имали най-голям брой мутации.

 

Данните от проучването предполагат, че продължителността на живота на тези участници не е била засегната, независимо от прекомерното тютюнопушене, защото организмът им е успял да предотврати натрупването на допълнителни мутации.

 

Предпазване от мутации

Това наблюдение отваря нови пътища за изследване на ефективността на механизмите за възстановяване на ДНК.

 

Все още е трудно да се оцени способността за възстановяване на ДНК при всеки различен организъм, но учените се надяват да разработят тест, който ще направи това възможно.

 

След това, този подход може да се превърне в средство за оценка на риска на всеки човек от развитие на рак на белия дроб, в допълнение към вече известни параметри като продължителността на тютюнопушенето, възрастта на започване или броя изпушени кутии цигари на ден.

 

Референции:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-poumon-majorite-fumeurs-nont-ils-pas-cancer-poumons-97902/

https://www.nature.com/articles/s41588-022-01035-w