Установени са някои генетични изменения в клетки, които могат да доведат до рак. Измененията могат да се появят години преди появата на заболяването и учени от университета в Станфорд са установили как да ги проследят. Открит е и начинът, по които тези клетки променят вида си, за да се превърнат в ракови.


В предишно изследване от същата група се е заформила идеята, че някои ракови клетки в дебелото черво са предпоставени към промяна от самия им генезис – те имат способността да се метастазират още преди заболяването да се е изявило в организма. Базата на това твърдение са генетичните промени в този вид клетки, които водят до това необратимо изменение. 


Сега идеята за генезиса на рака е разширена и обяснена подробно. Открит е модел, който сочи как раковите клетки могат да еволюират и да се развият в организма. Взети са клетки от стомаха, чиито генетичен състав е бил променен по такъв начин, че те да са предразположени към преобразуване в ракова клетка. Инхибиран е протеин, наречен р53, който регулира клетъчното делене, чиято мутация може да бъде ранен признак на наличието на рак. По време на процеса на проследвяането на тези клетки и тяхното делене в продължение на две години учените са установили някои повтарящи се черти, които сигнализират за някакъв вид постоянство при развитието на рак.След „изключването“ на р53 се забелязва, че някои части от генетичната структура на клетките изчезват вследствие от липсата на протеина. Те са свързани с клетъчното делене и някои рецептори и пътища, които съставляват мрежа, която контролира способността на клетката да се „съобразява“ със заобграждащите я други клетки.  


Открито е и някакво постоянство при развиването на тези експериментални клетки – появяват се мутации, наблюдавани при клетки при рак на стомаха и при други състояния, предпоставки за рак на стомаха. Проследяването на генетичната структура може да позволи предсказуемост в развитието на рака, която не може да се различи така конкретно по някакъв друг начин. 


Изследването на генезиса на рака в организма на клетъчно ниво отваря вратичка за диагностика на заболяването много преди то да се е изявило в организма. Разработването на подходящата технология, която да се бори с тези увредени клетки може да бъде революционно в борбата против рака.


Референции:
Curtis, C. (2023, May 31) Deterministic evolution and stringent selection during preneoplasia. Retrieved 2023, July 10 from https://www.nature.com/articles/s41586-023-06102-8