Наследените мутации в гена BRCA1 могат значително да увеличат риска от рак на гърдата и яйчниците, но не всяка мутация в гена е свързана с увеличен риск.

 

Изследователи от Huntsman Cancer Institute са оценили как стотици различни мутации влияят на ключова функция на протеина BRCA1.


 

В проучване, публикувано в The American Journal of Human Genetics, изследователите са установили, че само част от мутациите са свързани с развитие на ракови заболявания.

 

Генетичното изследване може да определи дали човек носи мутация в гена BRCA1, за която е известно, че увеличава риска от рак.

 

Има десетки хиляди пациенти с некласифицирани варианти на BRCA1 гена.

 

Много от тях, поясняват учените, причиняват малки промени в протеина BRCA1, променяйки само една от близо 2000-те аминокиселини, от които е изграден.

 

Някои от тези промени пречат на способността на BRCA1 да изпълнява функциите си и увеличават вероятността развитие на рак.

 

Други промени не водят до увеличен риск от ракови заболявания.

 

С лабораторни тестове, изчислителни анализи и клинични данни изследователите са проучили въздействието на тези мутации.

 

За да оценят голям набор от такива мутации, изследавателите са се насочили към критична област на BRCA1: сегментът, от който протеинът се нуждае, за да взаимодейства с BARD1.

 

Близо 600 различни генетични промени могат да възникнат в този регион.

 

Учените са разработили различни варианти на BRCA1 и за всеки от тях са тествали колко ефективно се свързва с BARD1 в човешки клетки, отглеждани в лабораторни условия.

 

Тъй като BRCA1 не може да функционира, ако не се свърже с BARD1, екипът е успял да използва резултатите от този лабораторен тест, за да оцени вероятността как всяка генетична промяна може да увеличи риска от рак.

 

Използвайки математическа система, изследователите са установили, че 89% от генетичните промени са или доброкачествени, вероятно доброкачествени, патогенни или вероятно патогенни - категории, препоръчани от Американския колеж по медицинска генетика (ACMG) за оценката на варианти в гените, свързани с редица заболявания.

 

Установено е, че по-малко от 20% от мутациите, изследвани от екипа, са патогенни и само част от мутациите остават в категорията с несигурно значение.

 

Данните от стотици хиляди участници със и без рак са били използвани за потвърждение, че взаимодействията на BRCA1 с BARD1 в лабораторните изследвания са надежден индикатор за вероятността мутациите да причинят заболяване.

 

Базираният на статистиката метод, който може да се приложи към варианти на всеки ген, свързан с раковите заболявания,  не изисква сложни изчислителни инструменти и по-конкретно категоризира потенциалното въздействие на мутацията.

 

В  крайна сметка това ще предостави ценна информация, за да помогне на клиницистите да разберат как генетичните заложби на пациентите могат да повлияят на тяхното здраве.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2022.05.004