Фагоцитозата представлява поглъщане на частица от клетката, като нейната клетъчна мембрана се вдлъбва и обгръща частицата. По този начин тя попада в цитоплазмата на клетката, където се подлага на вътреклетъчно смилане.


Фагоцитозата е важен процес на хранене при едноклетъчните организми, докато при многоклетъчните организми се извършва от специализирани клетки, наречени фагоцити (клетки, представляващи основна част от имунната система на човешкия организъм). Фагоцитозата се състои в разпознаване и поглъщане на частици, които са по-големи от 0,5 μm, във везикула (мехурче), което се образува от плазмената мембрана и се нарича фагозома.


Фагоцитите могат да поглъщат микробни патогени, както  и апоптотични клетки (клетки, които се самоунищожават при увреда), което представлява важна функция. Така фагоцитите допринасят за разчистването на милиарди клетки, които претърпяват програмирана клетъчна смърт. По този начин фагоцитозата става важна не само за елиминирането на микробите, но и за тъканната хомеостаза, чрез запазването на баланса в броя на клетките на организма.Професионалните фагоцитиращи клетки включват - моноцити, макрофаги, неутрофили, дендритни клетки, остеокласти и еозинофили. Тези клетки са отговорни за елиминирането на микроорганизмите и за представянето им на клетки, участващи в адаптивните реакции на имунната система.

 

Фибробластите, епителните клетки и ендотелните клетки също могат да извършват фагоцитоза. Тези непрофесионални фагоцити не могат да поглъщат микроорганизми, но са важни за елиминирането на апоптотичните клетки.


Фагоцитите трябва да разпознават голям брой различни частици, които потенциално биха могли да бъдат погълнати, включително всички видове патогени, а също и апоптотични клетки. Това разпознаване се постига благодарение на различни рецептори, които набелязват частицата като мишена и след това инициират каскада от сигнални, които насърчават фагоцитозата.


Рецепторите върху плазмената мембрана на фагоцитите могат да бъдат разделени на опсонини (които се свързват с чуждите частици и улесняват фагоцитозата им), неопсонини (които се свързват с молекулите, които се намират на повърхността на микроорганизми като бактериите и ги идентифицират) и TLRs (Toll-like receptors - рецептори от вродената имунна система).

 

Източник: 

National Center for Biotechnology Information