Y хромозомата е една от двете полови хромозоми при хората (другата е Х хромозомата). Половите хромозоми образуват една от 23-те двойки човешки хромозоми във всяка клетка. Y хромозомата представлява почти 2 процента от общата ДНК в клетките.

 

Всеки човек обикновено има една двойка полови хромозоми във всяка клетка. Y хромозомата присъства при мъжете, които имат една X и една Y хромозома, докато жените имат две X хромозоми.


 

Идентифицирането на гените във всяка хромозома представлява засилен обект на интерес при генетичните изследвания. Тъй като учените използват различни подходи за прогнозиране броя на гените на всяка хромозома, приблизителният брой на гените варира. Y хромозомата вероятно съдържа между 70 и 200 гена, които предоставят инструкции за производството на протеини. Тъй като само мъжете имат Y хромозома, гените на тази хромозома участват в развитието на мъжкия пол. Полът се определя от гена SRY, който е отговорен за развитието на мъжкия ембрион. Други гени на Y хромозомата са важни за мъжката плодовитост.

 

Много гени са уникални за Y хромозомата, но гени в области, известни като псевдоавтозомни региони, присъстват и на двете полови хромозоми. В резултат на това мъжете и жените имат по две функционални копия на тези гени. Множество гени в псевдоавтозомните области са от съществено значение за нормалното развитие на тялото.

 

С напредване на възрастта мъжете започват да губят Y хромозоми от клетките. Учените свързват това изчезване с дълъг списък от заболявания и с намалена продължителност на живота, но доказателствата за това са косвени. Учените съобщават, че когато са премахнали Y хромозомата от мъжки мишки, това е скъсило техния живот.

 

Y хромозомата притежава около 71 гена - по-малко от една десета от X хромозомата. Това може да е причината понякога хромозомата да не се предава, когато клетката се дели. Анализирането на кръвни проби е най-лесният начин за откриване на загуба на Y хромозома и изследователите са открили, че хромозомата липсва в поне някои бели кръвни клетки при около 40% от 70-годишните мъже и 57% от 93-годишните. При някои възрастни мъже повече от 80% от клетките могат да имат къса Y хромозома.

 

Клетките могат да оцелеят и да се възпроизвеждат без Y хромозома, но мъжете, които нямат хромозомата в някои от клетките си, са изложени на повишен риск от сърдечносъдови заболявания, рак, болест на Алцхаймер и други заболявания, свързани със стареенето. Учените също така са открили връзка между загубата на Y хромозома и някои заболявания, включително сърдечна недостатъчност. Освен това загубата на Y хромозома може да е причината мъжете да имат средно с около 5 години по-кратък живот от жените.

 

Изследователите досега са омаловажавали въздействието на Y хромозомата върху здравето, защото тя притежава малко гени, но доказателствата сочат, че нейната загуба има сериозни последствия. При изследвания е установено, че мъжете, които са загубили Y хромозомата от най-малко 40% от техните бели кръвни клетки, имат 31% повишен риск да починат от заболявания на кръвоносната система, отколкото мъжете, при които хромозомата се наблюдава в по-големи количества.

 

Референции:
1. American Association for the Advancement of Science. Men lose Y chromosomes as they age. It may be harming their hearts
2. MedlinePlus. Y chromosome
3. Ginalski K, Rychlewski L, Baker D, Grishin NV. Protein structure prediction for the male-specific region of the human Y chromosome
4. Noordam MJ, Repping S. The human Y chromosome: a masculine chromosome