Чрез дихателната система се осигурява газообменната функция в организма – осъществява се доставка на кислород за клетките и същевременно се извежда образуваният въглероден диоксид. Тя се състои от нос, носна кухина, околоносни синуси, гръклян (ларинкс), трахея, която се разделя на два бронха (ляв и десен) и бели дробове, в които се осъществява респираторната функция (газовата обмяна).


Освен съществената роля за осъществяване на дишането, тази система осъществява и гласообразуването – основен орган на фонацията е ларинксът. Освен това в носната кухина се разполага и обонятелният орган, посредством който се контролира качеството на вдишания въздух.


Дихателната система може да бъде разделена на две основни части, според функциите, които изпълняват. Първата част – проводната е съставена от тръбести образувания, които се разделят на горни (нос, носна кухина, гълтач) и долни (ларинкс, трахея и бронхи) респираторни пътища. Респираторната част от своя страна е съставена от алвеолите, чиито стени съставляват общата дихателна повърхност и извършват газовата обмяна.Дихателните пътища провеждат, очистват, овлажняват и затоплят въздуха. Проходимостта на проводната част се осигурява от структури, които не позволяват затваряне на просвета на дихателните пътища. Стените им са изградени от ригидни елементи – кости в носната кухина и хрущяли по протежението на ларинкса, трахеята и бронхите.


NEWS_MORE_BOX


Защитната функция на дихателните пътища се изпълнява от тяхната лигавица – ресничест епител, съдържащ и слузни клетки и серозно-слузни жлези. В областта на трахеята и бронхите лигавицата съдържа и гладкомускулни влакна.


Жлезите изработват секрет, чрез който се осигурява овлажняването на въздуха, а богатото кръвоснабдяване на лигавицата осигурява затоплянето на поетия въздух.
Респираторната част е съставена от алвеоларни торбички и алвеоли, където се осъществява газовата обмяна между въздуха и кръвта. Тази част на дихателната система, заедно с бронхиалните разклонения е обединена в общ орган – бял дроб.