Разработено е устройство за страдащите от астма. Технологията следи за използването на инхалатор за третиране на заболяването. Резултати от ново проучване сочат, че при използващите устройството се намалява приемът на лекарства против астма.


Тежките астматични пристъпи могат да се случат по всяко време на страдащите от хроничното заболяване. Това е причината те винаги да носят инхалатори. Инхалаторите действат като бронходилататори, т.е. отпускат и разширяват бронхите, позволявайки влизането на въздух в белите дробове. В дългосрочен план за лечение на астма се използват кортикостероиди, които регулират производството на левкотриени в организма. Левкотриените са молекули, които при астматичен пристъп блокират бронхите и нарушават дишането.


Често за лечение на астма се предписват и биопродукти, които имитират специфични молекули, живеещи в клетките. Те работят за намаляване на възпалението в дихателните пътища, които са свързани с астмата. Биопродуктите целят да заместят или намалят нуждата от кортикостероиди и да подобрят белодробната функция. Проблемът с биопродуктите е високата им цена. Учените от университета по медицина и здравни науки RCSI, Дъблин, са провели проучване, разглеждащо случаите на тежка астма. Достъпът до биологични продукти не е бил възможен в голяма част от случаите. Това е било фактор в оформянето на целта на проучването – да се определи дали пациентите имат необходимост от предписване на скъпите лекарства. Така е създадено устройсто, което да следи за редовния прием на лекарства и използване на инхалатор. То има способността да чуе кога и как е използван инхалатор, както и да се проследи дали пациентът следва предписаното лечение.


Проучването е дало добри резултати сред доброволците. Устройството е наречено INCA, или устройство за оценка на спазване на изискванията на инхалатор. Всеки от участващите е имал такова устройство, което е правило звукови записи всеки път, когато инхалаторът е бил използван. Записите са използвани, за да могат учените да определят качеството на инхалацията по различни фактори. 31% от доброволците са успели да намалят приема на лекарства против астма благодарение на устройството, като само в 11% от всички случаи е била определена нужда от биопродукти. 


Придържането към график се оказва проблем сред страдащите от астма. Правилното проследяване на употребата на инхалатор и вземане на лекарства може да подобри значението цялостното лечение. Друг проблем е и неправилното използване на инхалатор. Устройството ще позволи проследяване и на двата проблема при страдащите от астма. Насърчаването на пациентите да се лекуват правилно и навременно ще намали нуждата от взимане на допълнителни лекарства като биопродукти.

 

Референции:
Costello, R., MD (2023, March 21) Use of digital measurement of medication adherence and lung function to guide the management of uncontrolled asthma (INCA Sun): a multicentre, single-blinded, randomised clinical trial. Retrieved 2023, May 29 from https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00534-3/fulltext