Разпада ли се един брак, когато се променят условията, в които двойката живее? А какво се случва с двете вериги в спиралата на ДНК, когато условията около тях се променят? Има обстоятелства, при които връзките между ДНК веригите се разкъсват и молекулата се разрушава. Това е Денатурация. Или ако говорехме за хора, това би било разрушаване на семейството. 
 
Съществува разнообразие от условия, при които молекулата денатурира. И докато охлаждането на взаимоотношенията при хората е причина за разпадането на семейството, при ДНК прекаленото покачване на температурата е условието, което предизвиква края. Всяка ДНК има специфична температура, при която двойноверижната структура казваме, че се разтопява.
 
Температурата, при която 50% от спиралата е „разтопена“ се нарича Температура на топене (Тm) на ДНК. Тази температура е линейно свързана със G-C съдържанието на молекулата – колкото по-голямо съдържание на G-C двойката, толкова по-висока температура на топене. Причината за това е, че се изисква повече енергия, за да се разрушат 3-те връзки (тук линк към статията „„В“ форма на спиралата на ДНК„ от 11.11.2016 г.) между тези бази, в сравнение с 2-те връзки между базите А и Т.
 
Екстремна промяна в рН също може да причини денатурация на ДНК. Молекулата ѝ е стабилна при рН между 4 и 10 и всяко отклонение от този диапазон води до освобождаване или приемане на електрони от различни атоми или групи в молекулата, до разрушаване на водородните връзки и съответно до разрушаване на ДНК.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Високите съдържания на соли, обаче, имат обратния ефект. Те допълнително стабилизират молекулата на ДНК, за разлика от химични съединения, като урея и формамид, които могат да разрушат водородните връзки и да денатурират ДНК дори и при температури далеч по-ниски от нормалните Тm.
 
В допълнение, не малко химични съединения (съдържащи ароматен пръстен) имат способността да се вмъкват между базите на ДНК и разтягайки и размотавайки структурата да доведат до разрушаването ѝ.