Инфекциозното заболяване - COVID-19, което е причинено от вируса SARS-CoV-2, отне способността на приблизително 27 милиона души в световен мащаб да усещат различни вкусове и миризми в дългосрочен план. Тези данни са получени с помощта на новопроведено проучване.

 

Според учените загубата на обоняние в резултат на COVID-19 може да е по-продължителна при почти 6% от засегнатите пациенти, а повече от 4% може да не възстановят усещането си за вкус.


 

Тридесет дни след заразяване със SARS-CoV-2 само 74% от пациентите възстановяват своето обоняние, а 79% отбелязват за възвръщане на вкуса. След 180 дни този процент се увеличава съответно до 96% и 98%.

 

Загубата на тези сетива значително понижава качеството на живот на хората. В някои случаи това може да доведе до по-сериозни проблеми със здравето им, като анорексия, отвращение към някои храни, тревожност, депресия и други.

 

Според получените данни по-голям процент от хората, които не могат да възстановят обонянието и вкусовите си усащания са от женски пол.

 

Въпреки че повечето хора успяват да се възстановят през първите три месеца след преболедуване от COVID-19, голяма част от тях могат да развият дълготрайна дисфункция.

 

Тези пациенти трябва да бъдат идентифицирани навреме, за да може се изготви индивидуален план за лечение, както и да бъдат проследявани дългосрочно.

 

Нарушенията в сетивата за обоняние или вкус са често срещани при COVID-19. Около 40%-50% от хората в световен мащаб съобщават за наличието на този вид симптоматика.

 

Въпреки това информацията за тяхната продължителност, както и за това кои пациенти попадат в рисковата група е минимална.

 

Поради тази причина изследователите правят анализ на множество бази данни, съдържащи информация за хора със симптоми, които включват промяна в обонянието или вкуса в резултат на COVID-19.

 

Специалистите проследяват различни детайли относно тези симптоми, включително за тяхната продължителност.

 

Общо 18 проучвания, които включват 3699 пациенти, отговарят на критериите на изследването. Повечето от тях са проведени при хоспитализирани пациенти.

 

От анализите специалистите установяват, че степента на възстановяване се увеличава с всеки месец, достигайки максимални стойности от 96% за обоняние и 98% за вкус след период от 6 месеца.

 

Изследването е публикувано в сп. BMJ.

 

Референции:

https://www.webmd.com/

https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1653