Отдавна е казано – човек е това, което яде. Погледнато от друга перспектива, храносмилателната система, като най-голяма в организма, носи огромно значение и влияние за целия организъм. 


Храносмилателната система е изградена от множество различни органи – уста, хранопровод, стомах, тънко и дебело черво и всички съпътстващи я жлези като панкреас, черен дроб и др.


Освен органи в себе си тя съдържа цяла популация от микроорганизми. Особено червата са населени с различни видове бактерии, вируси или бактериофаги, гъбички и т.н. Има автори, които твърдят, че в храносмилателната система общо се съдържат повече от килограм бактерии.Интересен факт е, че при самото раждане храносмилателният тракт е напълно стерилен. Едва по-късно той набавя микробиома си. Не са ли вредни бактериите? Вредни са, но тези намиращи се в храносмилателния тракт, чрез специфични механизми се поддържат в точно определени граници, невредящи на организма. Освен това е развит толеранс отстрана на нашия организъм към тях, а също и добри условия за симбиоза. Без тях обработката на немалко вещества би била много по-сложна. 


В последно време се говори и за влиянието на чревната флора върху менталното състояние. Някои учени твърдят, че съществува връзка между депресивните психически отклонения и промени в микробиома. Защо?


Накратко, при пациенти с доказана клинична депресия 18 вида бактерии се срещат по-често, а други 29 по-рядко, в сравнение с тези в микробиома на здрав човек. Други разлики се намират и в количеството на някои бактериофаги – вируси, които заразяват бактериите.


Вследствие от различията в микрообществото са променени и някои метаболити, които се синтезират от бактериите. Установено е, че при депресивните състояния 16 метаболита са увеличени, докато други 34 съединения са значително намалени. Промените в наличието на веществата влияят върху обмяната на аминокиселини, като фенилаланин, триптофан и гама-аминомаслена киселина (ГАБА), която е важен невротрансмитер. 
Освен важен медиатор между невроните, ГАБА се синтезира и от немалък брой бактерии в храносмилателната система. При депресивни пациенти, нейното количество е намалено, както и активността на гените, които я кодират в генома на микроорганизмите.


Друг интересен факт е, че прекомерната употреба на антибиотици, особено такива непредписани от лекар, водят до увреждане или унищожаване на микрофлората, а последствията не са никак малки. Така че - всичко, афектиращо корема, афектира и главата.

 

Източник:

https://www.the-scientist.com/news-opinion/distinct-microbiome-and-metabolites-linked-with-depression-68249?utm_content=148601385&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-212009668822281&fbclid=IwAR0F-TP0dLI0cedNHxVkVkXSUvpPHfzUcS8tn2q8Y3q600VFAOEwOGvX1hE