Изследвания в областта на неонатологията показват, че недоносените бебета са изложени на висок риск от увреждане на мозъка. Учени от Университета във Виена откриват възможни терапевтични планове, с които промените в мозъчните структури да бъдат овладяни. Решението се крие в чревната микробиота, която се оказва, че играе ключова роля.


Изследователският екип установява, че свръхрастежът на бактерии от род Klebsiella е свързан с повишено присъствие на определени имунни клетки и развитие на неврологични увреждания при недоносени бебета. Резултатите са публикувани в списание Cell Host & Microbe.


Ранното развитие на червата, мозъка и имунната система са тясно свързани. Изследователите наричат още този вид връзка ос на черва-имунна система-мозък. Бактериите в червата си сътрудничат с имунната система, която от своя страна „наблюдава“ развитието им и на база това последват различни реакции. Важно е да се отбележи и взаимодействието с т. нар. вагусов нерв, който има основна значение за вегетативната нервна система.Изследвайки ролята на тази ос се установява, че тя има важно участие в развитието на мозъка, особено при крайно недоносени бебета, обяснява главният автор на изследването – д-р Дейвид Секи, микробиолог и имунолог.


Микроорганизмите в червата на здрави хора се намират в балансирано съотношение, докато при недоносени бебета, чиято имунна система и микробиом не са в състояние за да се развият напълно, е много вероятно да настъпят промени. Тези промени могат да доведат до отрицателни ефекти върху мозъка.


Изследването проследява общо 60 недоносени бебета, родени преди 28 гестационна седмица и с тегло под 1 килограм, в продължение на няколко седмици до месеци. Изследват се микробиомът, използвайки генно секвениране, наред с проби от кръв и записи на мозъчни вълни.


Изходни точки за разработването на подходящи терапии се осигуряват от биомаркерите, които интердисциплинарният екип успява да идентифицира. Данните им показват, че прекомерният растеж на бактерии от род Klebsiella и свързаните с това повишени нива на γδ-Т-клетки очевидно изостря процента на наблюдавани мозъчните увреждания, които се регистрират и при направен ядрено-магнитен резонанс, обяснява Лукас Уисгрил, неонатолог от Отделението по неонатология, към Медицинския университет във Виена.


Източници:
https://medicalxpress.com/news/2021-09-gut-bacteria-brain.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312821003802?via%3Dihub