Храните, богати на флавоноиди, в това число различните горски плодове, ябълки, круши и други, изглежда оказват положителен ефект върху нивата на кръвното налягане. Тези изводи са следствие на резултатите от ново проучване върху характеристиките на чревния микробиом, публикувано в Hypertension, журнал на Американската сърдечна асоциация.


Нашият чревен микробиом играе ключова роля в метаболизирането на флавоноидите, което има отношение към подобряване на техните кардиопротективни ефекти. Тези ефекти се състоят в понижаване на кръвното налягане, според резултатите от проучването, обяснява водещият изследовател д-р Един Касиди - председател и професор по хранене и превантивна медицина в Университета на Куинс в Белфаст, Северна Ирландия.


Флавоноидите са съединения, които се срещат естествено в плодовете, зеленчуците и храните на растителна основа, като чай, шоколад и дори вино, а при попадането им в чревния тракт се разграждат от бактериите там. Последни проучвания установяват връзка между чревната микробиота и сърдечносъдовите заболявания, които са водеща причина за смърт в световен мащаб. Чревната микрофлора е силно променлива и варира в изключително големи диапазони при отделните хора. Открита е връзка между проявите на съдови заболявания и конкретни комбинации от чревни бактерии.В проучването вземат участие 904 възрастни между 25 и 82 години, 57% от които са мъже. Изследователите оценяват приема на храна на участниците, разнообразието на техния микробиом, както и вариациите в кръвното налягане, заедно с други клинични и молекулярни фенотипи при редовни последващи прегледи.


Приемът на храни, богати на флавоноиди през предходната година, се изчислява от въпросник, който участниците попълват.


Чревният микробиом на участниците се оценява чрез изследване на фекална проба. След гладуване през нощта нивата на кръвното налягане на участниците са били измерени три пъти на триминутни интервали след първоначалния петминутен период на почивка. Изследователите също така събират информация за начина на живот на участниците, включително пол, възраст, тютюнопушене, употреба на медикаменти и физическа активност, както и фамилна анамнеза за коронарна артериална болест, броя на дневните калории и консумираните фибри.


Резултатите показват, че приемът на 1,6 порции плодове на ден (една порция е равна на 80 грама или 1 чаша) се свързва със средно намаляване на нивата на систоличното кръвно налягане от 4,1 mm Hg.


Пиенето на минимум 125 мл червено вино на седмица се свързва със средно 3,7 mm Hg по-ниско систолично кръвно налягане, от което 15% може да се обясни и с разнообразието на чревния микробиом.


Източници:
https://medicalxpress.com/news/2021-08-gut-bacteria-flavonoid-rich-foods-linked.html
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17441