Здравето на чревния микробиом е тясно свързано с костното здраве. Сочи се, че поддържането на добра чревна микрофлора чрез разнообразно и здравословно хранене може здраво да укрепне здравината и плътността на костите.

 

Чревната микробиома е своеобразна екосистема в организма, където се помещават милиони различни микроорганизми като бактерии и микроби. Поддържането на добрата чревна микрофлора е тясно свързано с добрата функция на множество система в организма, включително имунната, сърдечната и мозъчната. Здравето на костите е съществено важно за общото здравословно състояние – увреждане на костите може значително да навреди на ежедневието и да доведе множество оплаквания. За поддържането на добро костно здраве се препоръчва редовна физическа активност, която влияе благоприятно както на костите, така и на мускулите около тях, което действа за намаляване на риска от контузии. Други рискови фактори за увреждане на костите са липсата на витамини и употребата на алкохол или цигари, както и на определени лекарства. 


Най-големият рисков фактор за влошаването на костното здраве е непълноценното хранене. По този начин чревната микрофлора и костното здраве са свързани – бактериите, които съставляват чревната микрофлора идват от същата храна, чиито полезни вещества укрепват костите (измежду множество други части на организма).


Но директната връзка между чревната микрофлора и костното здраве не е била установена досега. Ново проучване, публикувано във Frontiers in Endocrinology дава конкретни доказателства за тази връзка.


Сочи се за открити тенденции, при които микроорганизмите в микрофлората са свързани с костното здраве. Например някои бактерии потенциално могат да повлияят на начина, по който костите изменят размерите си с напредването на възрастта. Има и връзки между изобилие на определени микроорганизми и влошени показатели за костната плътност. 


Между чревната микрофлора и костите има и непреки връзки – например някои здравословни бактерии могат да повлияят благоприятно за намаление на възпалението – фактор, който може да повлияе на костното здраве.  


Откритието за връзката между чревната микрофлора и костите само затвърждава значението на здравословното разнообразно хранене. Директното влияние на микроорганизмите в човешкия организъм върху костите дава възможност на всеки да промени режимът си на хранене с цел по-добра грижа за здравето на костите си.

 

Референции:
Kiel, D. (2023, September 21) A two-cohort study on the association between the gut microbiota and bone density, microarchitecture, and strength. Retrieved 2023, September 25 from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2023.1237727/full