Проучване, публикувано в журнала Nature, показва колко много фактори оказват влияние на продължителността на живота. То дава отговор и на един основен въпрос – дали по-дългият живот е следствие от усвояването на здравословни навици или от унаследяването на подходящи гени. Оказва се, че дълголетието е въпрос и на генетичен късмет, но преди всичко на лични избори по отношение начина на живот.

 

Мащабното проучване е проведено от екип към университета в Единбург (Шотландия). В него са систематизирани данните от 25 по-малки изследвания, проведени самостоятелно на 3 континента.


 

Роля на генетичните заложби върху продължителността на живота

В тази си част проучването проследява продължителността на живота на  600 хиляди човека на база на унаследените от родителите им гени. Установено е, че промените само в 2 гена може да имат неочаквано силно влияние върху продължителността на живота, при това с противоположни последствия.

 

Проследявайки различията в генетичния потенциал на участниците, учените установяват, че единична положителна промяна в ген, кодиращ важни за имунната система структури, може да увеличи продължителността на живота с около 6 месеца.

 

От друга страна, дори лека вариация в гена, кодиращ структури, участващи в холестероловата обмяна, може да намали живота с 8 месеца.

 

Проучването проследява влиянието на само тези 2 конкретни гена върху продължителността на живота. Според учените евентуални изследвания в бъдеще може да покажат още по-силна корелация между генетичните заложби на един човек и това колко дълго живее той.

 

Начинът на живот като фактор на дълголетието

Проследявайки продължителността на живота на участниците на база на техните навици и начин на живот, шотландските учени установяват колко по-сериозно влияят тези фактори, в сравнение с някои генетични заложби.

 

Оказва се, че само редовното тютюнопушене, като доказано негативен навик, може да съкрати живота ни с около 7 години. Данните са за случаите, когато се пуши по 1 кутия цигари дневно.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Веднага след тютюнопушенето по степен на негативно влияние върху продължителността на живота се нарежда затлъстяването. Като последствие от залежаването и липсата на физическа активност, всеки 1 килограм тегло над нормалните за ръста и годините на един човек може да съкрати живота му с около 6 месеца, ако се задържи за дълго време.

 

Наред с негативното влияние на някои аспекти от начина на живот, учените установяват и благоприятни последствия от определени житейски фактори. Хората, получили добро образование например, живеят средно с 1 година повече, от тези, които са прекъснали обучението си на ранен етап.

 

Заключението на специалистите е, че някои аспекти в начина на живот може да имат по-силно негативно влияние върху продължителността на живота ни. Затова хората, наследствено предразположени към хронични заболявания, трябва да се придържат към максимално здравословни навици. Този похват може напълно да компенсира потенциално негативното влияние на генетичния потенциал върху дълголетието им.