Около 45% от състава на кръвта се пада на кръвните клетки. Те са 3 вида – червени кръвни клетки (еритроцити), бели кръвни клетки (левкоцити) и кръвни плочици (тромбоцити).
 
Червените кръвни клетки са с малки размери (6-8 µm в диаметър). Те заемат 42-44% от общия обем на кръвта, като в 1 µl (микролитър) кръв се съдържат средно 4,5-5 милиона еритроцита.
 
Червените кръвни клетки имат специфична форма на двойновдлъбнати дискове, която ги отличава от останалите клетки в организма. Друга важна особеност на еритроцитите е фактът, че при човека те не притежават ядра (за разлика от при рибите, земноводните и влечугите).
 
Мембраната на тези клетки е тънка, а цитоплазмата им съдържа голямо количество вода (около 2/3) и сухо вещество, 95% от което е хемоглобин. 
 
Хемоглобинът е сложно белтъчно съединение, с характерен червен цвят (на който се дължи и названието на червените кръвни клетки) и съдържание на желязо.
 
Хемоглобинът има изключително важна роля в организма, като благодарение на него кръвта има способността да „улавя“ и транспортира газове в тялото.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Хемоглобинът лесно се свързва с О2 (молекула кислород) в белите дробове, транспортира я до всички тъкани в организма и лесно я отдава на клетките. Наситеният с кислород хемоглобин се нарича оксихемоглобин и има по-светъл, аленочервен цвят.
 
Веднъж отдал кислорода си на клетките, хемоглобинът се свързва с СО2 (въгрероден диоксид) от тях и го пренася обратно до белите дробове. Там той се отделя от организма.
 
Наситената с СО2 кръв е по-тъмна на цвят – виненочервена, а свързаният с този газ хемоглобин се нарича карбаминохемоглобин. Проблемно е свързването на хемоглобина с друг газ - СО (въглероден оксид).
 
Това свързване е трайно и възпрепятства хемоглобина да изпълнява специфичните си функции за транспорт на О2 и СО2. Затова вдишването на СО е изключително опасно и може да доведе до смърт.