Мускулите на горния крайник се разделят на мускули на мишницата, на предмишницата и мускули на ръката. Мускулите на мишницата са в непосредствена близост до раменната кост (Humerus) и осигуряват придвижването на предмишницата. Според своето разположение, те биват предни мишнични мускули (3 брой) и заден мишничен мускул (1 брой). Предните мишнични мускули са Бицепса (Biceps brachi), Мишничния мускул (Brachialis) и Лакътния мускул (Anconeus)
 
Бицепсът заема предната част на мишницата и е голям и плътен мускул. Началото си, този мускул води от две точки – 2 глави. Едната се нарича „дълга глава“, а другата съответно „къса глава“. Местоположението на тези глави е трудно да се локализира визуално, поради факта, че те са покрити от делтоидния мускул.
 
Дългата глава се нарича така, защото преминава между двете издатини на главата на хумеруса, прави извивка и заедно с късата глава (която минава директно, без заобикалки) се захваща за коракоидния израстък на лопатката. Тази извивка превръща бицепса в скрипец, който по законите на механиката, улеснява вдигането на големи тежести. Дали това пробужда желанието на жените да изучават отблизо механика?! В долната си част, мускулът завършва отново с две глави – захванати за лъчевата кост (Radius) на предмишницата.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Мишничният мускул (Brachialis), е „срамежлив“ мускул, който, в по-голямата си част, се „крие“ под бицепса. Така, неговото развитие и уголемяване прави бицепса да изглежда още по-голям на външен вид. Този мускул води началото си от средата на хумеруса и завършва на лакътната кост (Ulna).
 
Лакътният мускул (Anconeus) е малък триъгълен мускул разположен в областта на лакътя. Той води началото си от долния ръб на хумеруса и завършва в горната част на улната.